Webinarium – Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” w programie HORYZONT EUROPA 2021-2027

6 stycznia 2021
Ustawienia

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zaprasza na webinarium Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” w programie HORYZONT EUROPA 2021-2027, które poprowadzi dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU członek Mission Board Soil Health and Food.

Webinarium - Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” w programie HORYZONT EUROPA 2021-2027

Misja „Troska o glebę to troska o życie” zakłada, że do 2030 r. co najmniej 75 proc. wszystkich gleb w każdym kraju UE powinno być zdrowych i być w stanie wypełniać swoje podstawowe funkcje, od których jesteśmy zależni. Działania w ramach misji przewidują łączenie badań naukowych i innowacji oraz szkolenia i doradztwa, a także demonstrowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania glebą z wykorzystaniem „żywych laboratoriów” (doświadczeń i innowacji w laboratorium na miejscu) oraz „latarni morskich” (miejsc do prezentowania dobrych praktyk).

W trakcie seminarium dr hab. M. Pogrzeba przedstawi m.in.:

  • informacje o pracach Mission Board Soil Health and Food nad przygotowaniem założeń do programu Horyzont Europa 2021-2027,
  • cele wyznaczone dla misji „Troska o glebę to troska o życie” wraz terminem osiągnięcia zakładanych wskaźników,
  • szanse jakie stwarza uruchomienie w każdym kraju sieci „żywych laboratoriów” i „latarni morskich”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do dyskusji oraz wspólnej identyfikacji barier i stymulatorów, które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów i założeń misji „Troska o glebę to troska o życie” w Polsce, biorąc pod uwagę różne skale przestrzenne, doświadczenia i dobre praktyki, a także zintegrowane i holistyczne podejście do zdrowia gleby i ekosystemu.

Data
21 stycznia 2021, g. 13.00

Udział w Webinarium jest bezpłatny.
Wymagana jest rejestracja on-line. Zgłoszenie na seminarium należy dokonać do 19 stycznia 2021 r.

Po rejestracji zgłoszenia uczestnicy otrzymają potwierdzenie oraz link do spotkania on-line.

Program seminarium

Formularz zgłoszenia on-line

Organizator:

Webinarium - Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” w programie HORYZONT EUROPA 2021-2027

 

Czym są „Misje UE”?

Misje UE to zobowiązanie do rozwiązania niektórych z największych wyzwań stojących przed naszym światem, takich jak walka z rakiem, przystosowanie się do zmiany klimatu, ochrona naszych oceanów, życie w bardziej ekologicznych miastach oraz zapewnienie zdrowia gleby i żywności.  Stanowią integralną część programu ramowego Horyzont Europa rozpoczynającego się w 2021 roku.

Każda misja działa jako zbiór działań – takich jak projekty badawcze, środki polityczne, a nawet inicjatywy ustawodawcze – w celu osiągnięcia wymiernego celu, którego nie można osiągnąć za pomocą pojedynczych działań. Tym samym misje UE przyczynić się mają do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, europejskiego planu walki z rakiem, a także celów zrównoważonego rozwoju. 

Faza przygotowawcza misji „Troska o glebę to troska o życie” rozpoczęła się w 2020 r. i potrwa maksymalnie 12 miesięcy. Na tym etapie opracowane zostaną plany ze szczegółowymi działaniami, strategią inwestycyjną i wskaźnikami wykonania. Po ich zakończeniu misja będzie oceniana pod kątem zestawu solidnych kryteriów. Po zatwierdzeniu misja będzie w pełni uruchamiana, a Europejczycy będą nadal zaangażowani przez cały czas ich wdrażania.

 

 


Zamknij przybornik