Wsparcie naturalnych migracji żubra europejskiego na Pomorzu Zachodnim w Polsce

12 lutego 2024
Wsparcie naturalnych migracji żubra europejskiego na Pomorzu Zachodnim w Polsce

Działanie pilotażowe na Pomorzu Zachodnim w Polsce skupia się na wspieraniu naturalnych tras migracyjnych dla populacji żubrów europejskich, przyczyniając się do ich zrównoważonej ochrony w ramach projektu reintrodukcyjnego Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Projekt obejmuje Pojezierze Ińskie oraz rozszerzony obszar pilotażowy, obejmujący ogólną powierzchnię 40 200 km². Celem inicjatywy jest zarówno zwiększenie wielkości, jak i zasięgu populacji żubrów poprzez identyfikację potencjalnych barier na naturalnych szlakach migracyjnych, minimalizowanie konfliktów między ludźmi a wolnożyjącymi stadami żubrów oraz promowanie ich współistnienia. Działanie obejmie monitoring GPS reintrodukowanych zwierząt, zarządzanie siedliskiem oraz inicjatywy dotyczące naturalnej dywersyfikacji stad. Całościowe podejście uwzględnia zaawansowane technologie, takie jak obroże GPS, do monitorowania ruchów i zachowań żubrów. Projekt kładzie nacisk na zaangażowanie społeczności poprzez warsztaty dla interesariuszy, podejścia oparte na zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz różnorodne działania informacyjne. Budżet w wysokości 69 000 EUR wspiera inicjatywę, obejmując zasoby na koordynację, personel techniczny i niezbędny sprzęt. Wskaźniki monitorowania obejmują 20 żubrów wyposażonych w obroże GPS przez 18 miesięcy. Strategie łagodzenia ryzyka, zgodność z przepisami ochrony przyrody oraz współpraca z różnorodnymi podmiotami zapewniają solidne i zrównoważone podejście. Trwałość projektu potwierdzana jest poprzez utrzymanie obroży GPS i kontynuację działań po zakończeniu projektu, co gwarantuje długoterminową żywotność populacji żubrów w regionie. Inicjatywa realizowana we współpracy z Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym oraz przy wsparciu Uniwersytetu Szczecińskiego (partnerzy stowarzyszeni projektu ReCo).


Zamknij przybornik