Zmiana palety barw na murawach kserotermicznych projektu INT162

16 czerwca 2021
Zmiana palety barw na murawach kserotermicznych projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Zakończył się okres dominacji koloru żółtego na murawach kserotermicznych. Teraz w pełni rozpoczął się na nich sezon wegetacyjny. Dominują gatunki roślin w kolorach niebieskim (len), fioletowym (dzwonki) i białym (pajęcznice, wiązówki i koniczyny), a powoli coraz więcej widać także różu (goździki i osty) oraz oczywiście złotego (ostnice).

To tylko niektóre rzadkich bądź pospolitych gatunków roślin, które pojawiły się ma murawach w Mętnie, w parku „Dolina Miłości” oraz rezerwatach przyrody „Stary Przylep” i „Brodogóry”.

Przy okazji – o więcej zdjęć  zaktualizowaliśmy także galerię ww. obszarów w opisie projektu pn.  Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (INT162).

Zapraszamy do podziwiania na ww. stronie oraz w terenie.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik