Materiały promocyjne projektu INT162

20 września 2022
Materiały promocyjne projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jako ostatnia z materiałów drukowanych promujących projekt pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznymwydana została dwujęzyczna broszura. W opracowaniu zawarto najważniejsze informacje o murawach kserotermicznych, zagrożeniach dla zachowania tego siedliska w skali europejskiej  oraz realizacji projektu INT162 w latach 2019-2022.

Broszurę zaprojektowali pracownicy Federacji Zielonych “GAJA”, a z jej dwujęzyczną treścią można zapoznać się w zakładce projektu “Do pobrania” (plik pdf):  https://gajanet.pl/projekty/ochrona-muraw-kserotermicznych-w-polsko-niemieckim-obszarze-przygranicznym/

Wersja drukowana dostępna jest w siedzibach partnerów projektu oraz rozdawana będzie na wszelkiego rodzaju wydarzeniach, w których uczestniczyć będą ich przedstawiciele.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik