30 lat razem z INTERREG

29 lutego 2020
30 lat razem z INTERREG

Programy europejskiej współpracy terytorialnej INTERREG obchodzą w bieżącym roku 30-tą rocznicę istnienia. Jako drugi filar polityki spójności europejska współpraca terytorialna leży u podstaw ducha europejskiego, ponieważ zachęca regiony i kraje do stawienia czoła wyzwaniom, które mogą rozwiązać tylko poprzez współpracę.

Interreg jest podstawowym instrumentem procesu integracji europejskiej i stanowi solidny dowód, że granice nie muszą być barierami. Obchody rocznicy istnienia dają okazję do pokazania dotychczasowych osiągnięć, ale także szansę skupienia się na przyszłości, rozpoczynając debatę na temat polityki współpracy po 2020 r., ponieważ wkraczamy w kluczową fazę kształtowania przyszłości okresu programowania. Podczas jej obchodów Komisja Europejska wybrała trzy główne tematy, które mają charakter przekrojowy i można je zademonstrować poprzez wszystkie działania w ramach współpracy. Uważamy, że stanowią one sedno tego, o co chodzi w Interreg i ilustrują główne obawy wyrażane przez naszych obywateli:

1. “Wszyscy mamy sąsiada”
Wszyscy mamy sąsiadów – i oni mają znaczenie! W dobrych i złych czasach współpracujemy, współpracujemy, wspólnie decydujemy. Wspólnie stawiamy czoła wyzwaniom; stwarzamy nowe możliwości lepszej przyszłości we wspólnej przestrzeni. Bez względu na wszystko pozostajemy razem! Od 30 lat w ramach Interreg unijne programy współpracy pomagają sąsiadom współpracować w celu rozwoju silnych społeczności wzdłuż granic, wewnętrznych i zewnętrznych. Od 30 lat tysiące finansowanych przez UE projektów przynoszą konkretne korzyści regionom przygranicznym UE i poza nią, budując zaufanie i szacunek wśród społeczności ze wspólnych przestrzeni. Ponieważ wszyscy razem, jako sąsiedzi, wiemy, że współpraca ma znaczenie! Jak wszyscy wiemy, że sąsiedzi mają znaczenie!

2. “Młodzież”
Młodzi ludzie w wieku 15–29 lat stanowili 17% populacji Unii Europejskiej (UE) w 2018 r. Bez względu na płeć, sytuację ekonomiczną, pochodzenie społeczne i wiek, wszyscy stają przed wspólnymi wyzwaniami, takimi jak globalne ocieplenie, brak bezpieczeństwa i powszechność brak zaufania do instytucji publicznych. Jednak ich pragnienie lepszej przyszłości jest wspólne na całym kontynencie. Od 30 lat Interreg i polityka współpracy znajdują rozwiązania dla młodych ludzi. W jaki sposób? Współpraca, budowanie partnerstwa i dzielenie się wiedzą w celu podniesienia poziomu wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności, kompetencji międzynarodowych i możliwości zatrudnienia dla wszystkich oraz stworzenia „gospodarki, która działa dla ludzi”. Interreg promuje sieci ponadnarodowe, pomagając młodym przedsiębiorcom w podnoszeniu umiejętności. Młode pokolenia to przyszłość współpracy, a Interreg wzmacnia ducha europejskiego.

3. “Zielona i neutralna dla klimatu Europa”
Ludzie stworzyli granice, aby ustanowić poczucie przynależności i wspólnej tożsamości przez lata. Jednak Matka Natura nie przestrzega tych zasad. Aby zachować ten skarb dla przyszłych pokoleń, Interreg od 30 lat wspiera współpracę w zakresie ochrony środowiska. Komisja Europejska właśnie przedstawiła swój zielony ład jako nową europejską strategię wzrostu, której celem jest uniezależnienie klimatu do 2050 r. I oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów. I jedno jest krystalicznie czyste: nie da się osiągnąć Europy zielonej i neutralnej dla klimatu, jeśli wszyscy pracujemy w izolacji, ale tylko poprzez współpracę. To właśnie oznacza Interreg. Przez ostatnie 30 lat.

Więcej informacji o ww. kampanii dostępne jest na stronie:

30 lat razem z INTERREG

 

W przypadku samego regionu Morza Bałtyckiego Interreg, w ramach kampanii,  zaplanowano trzy kluczowe wydarzenia:

  1. doroczne forum strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (czerwiec 2020 r., Turku),
  2. Europejski Dzień Współpracy (21 września 2020 r. w całej UE),
  3. Europejski Tydzień Regionów (12-15 października 2020 r., Bruksela).

Więcej informacji o ww. wydarzeniach dostępne jest na stronie:

 

30 lat razem z INTERREG


Zamknij przybornik