O „Dolinie Miłości” na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

11 kwietnia 2022
O „Dolinie Miłości” na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Zachodniopomorskiego, na którym omawiana była sytuacja parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej. Federację Zielonych „GAJA” reprezentował dr inż. Jakub Skorupski, Prezes oraz Agnieszka Plich, Sekretarz Zarządu. Na spotkaniu omówiono problem katastrofy suszowej, z którą od kilku lat boryka się park – skalę problemu, działania podejmowane w celu przeciwdziałania jego skutkom oraz kwestie bieżącego utrzymania „Doliny Miłości”. Rada przyjęła apel o zajęcie się problemem parku. Przedstawiciel Federacji Zielonych „GAJA” podkreślił, że Stowarzyszeniu, podobnie jak Radzie Dialogu Społecznego, która zechciała pochylić się nad sytuacją „Doliny Miłości”, chodzi o dobro parku i to w działaniach na jego rzecz Stowarzyszenie nie ustaje, samodzielnie ponosząc niemal całość ciężaru finansowego utrzymania parku. Cieszy nas zainteresowanie „Doliną Miłości” – oby przyczyniło się ono do wypracowania kompleksowych i wielkoskalowych działań ratujących park przed katastrofalnymi skutkami suszy hydrogeologicznej, z którą się on mierzy i która zagraża istnieniu parku w obecnym kształcie.

Apel zamieszczony zostanie niebawem na stronie internetowej: https://wrds.wzp.pl/apele

O „Dolinie Miłości” na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego


Zamknij przybornik