Pogrążeni w najgłębszym żalu przyjęliśmy wiadomość o śmierci Aleksandry Antonowicz-Cyglickiej

2 marca 2023
Pogrążeni w najgłębszym żalu przyjęliśmy wiadomość o śmierci Aleksandry Antonowicz-Cyglickiej

Ola przez wiele lat realizował w naszym stowarzyszeniu projekt monitoringu poprawności funkcjonowania wielkotowarowych ferm zwierząt w Polsce, służąc rzecznictwem i nieocenionym wsparciem społecznościom lokalnym, borykającym się z sąsiedztwem wielkich ferm łamiących przepisy ochrony środowiska, sanitarne i budowlane. Była jedną z pionierek działań strażniczych w tym zakresie, która nie tylko jednoznacznie zdefiniowała ten społeczno-przyrodniczy problem, ale również proponowała i wdrażała konkretne sposoby przeciwdziałania mu. Angażowała się też, a w ostatnich latach całkowicie poświęciła działaniom wspierającym zrównoważoną konsumpcję i pomoc rozwojową dla krajów Globalnego Południa.

Ola dała się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana w swoją pracę, szczerze wierząca w jej prospołeczny charakter. W naszej pamięci na zawsze zostanie jej życzliwość, zapał i wielka skromność. Nade wszystko natomiast była najwyższej klasy profesjonalistką – koleżanką i współpracowniczką, od której mieliśmy okazję uczyć się warsztatu prawdziwej społeczniczki, szczerze oddanej wyznawanym ideałom, całkowicie i bezkompromisowo oddanej pracy na rzecz ludzi i przyrody. Niektórzy z nas mają szczęście nazywać ją swoją przyjaciółką.

Cały zespół Federacji Zielonych „GAJA” łączy się w smutku z rodziną i bliskimi Oli, składając im najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.


Zamknij przybornik