Przyszła jesień a na murawach nadal jest kolorowo

Der Herbst ist da, und es ist immer noch bunt auf den Trockenrasenflächen

28 października 2020
Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT162 (2019-2022)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Jesień już w pełni a sezon wegetacyjny zbliża się ku końcowi. Przebarwiły się i opadają liście drzew, przekwitła większość kwiatów, a na murawach kserotermicznych nadal pięknie kwitną pospolite gatunki roślin ciepłolubnych. Gdy trawy zaczęły się “kłaść” bardziej widoczne stały się różowe goździki kartuzki i chabry nadreńskie, niebieskie żmijowce zwyczajne i przetaczniki kłosowe, żółte starce i kocanki piaskowe.

To jedne z ostatnich chwil gdy można podziwiać te gatunki roślin koło Pargowa, Barnisławia, Mętna, Zatoni Dolnej oraz w rezerwatach “Brodogóry” i “Stary Przylep” przed przymrozkami oraz oczywiście zabiegami koszenia i wypasu, które rozpoczęte zostały w ramach realizacji projektu „Ochrony muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162).

… i kto powiedział, że grzyby rosną przeważnie w lesie i na jego obrzeżach?

Przyszła jesień a na murawach nadal jest kolorowo

(zdj. J. Fröhlich)

Wilgotnica czerniejąca (Hygrocybe conica) rośnie na ubogich w składniki odżywcze łąkach i pastwiskach. W Polsce jest pospolita, ale w Niemczech występuje stosunkowo rzadko. Jak wszystkie wilgotnice (Hygrocybe sp.) w Niemczech podlega ochronie prawnej.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Przyszła jesień a na murawach nadal jest kolorowo

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz jako zadanie publiczne jest także współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


Der Herbst ist bereits da und die Vegetationsperiode neigt sich dem Ende zu. Die Blätter der Bäume haben sich verfärbt und fallen ab, die meisten Blüten sind verblüht, und auf den Trockenrasenflächen blühen gewöhnliche thermophile Pflanzenarten immer noch wunderschön. Als die Gräser sich ” zu legen ” begannen, wurden rosige Karthäusernelken und Rispen-Flockenblumen, blaue Gewöhnliche Natternköpfe und Ährige Ehrenpreise, gelbe Greiskräuter und Sand-Strohblumen besser sichtbarer.

Es ist einer der letzten Momente, in denen man diese Pflanzenarten bei Pargowo, Barnisław, Mętno, Zatoń Dolna sowie in den Naturschutzgebieten „Brodogóry” und „Stary Przylep” bewundern kann, bevor Bodenfrost kommt und natürlich bevor die Mahd und die Beweidung durchgeführt werden, die im Rahmen der Umsetzung des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) unternommen werden.

… und wer hat gesagt, dass Pilze überwiegend in Wäldern und an deren Rändern wachsen?

(foto J. Fröhlich)

Der Kegelige Saftling (Hygrocybe conica) wächst auf nährstoffarmen Wiesen und Weiden.  In Polen ist es üblich, in Deutschland jedoch relativ selten. Er steht wie alle Saftlinge (Hygrocybe sp.) in Deutschland unter gesetzlichem Naturschutz.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie als öffentliche Aufgabe aus Mitteln der Woiwodschaft Zachodniopomorskie mitfinanziert.

Zamknij przybornik