Dobra żywność, dobre gospodarowanie w kwestiach związanych z kwestiami z uprzemysłowionym rolnictwem i promocją strategii UE „od pola do stołu” – kampania informacyjna

31 grudnia 2021
Dobra żywność, dobre gospodarowanie w kwestiach związanych z kwestiami z uprzemysłowionym rolnictwem i promocją strategii UE „od pola do stołu” - kampania informacyjna
W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, inicjatywy parasolowej mającej na celu sprostanie wyzwaniom związanym z klimatem i środowiskiem, UE opublikowała w maju 2020 r. dwie kluczowe strategie, które mogą odegrać znaczącą rolę w przekształcaniu naszych systemów żywnościowych: strategię UE w zakresie różnorodności biologicznej i Strategia UE „od pola do stołu”. Strategie te obejmują kilka dobrych kroków w kierunku sprawiedliwszej i bardziej ekologicznej przyszłości żywności i rolnictwa w UE, wyznaczając cele ograniczenia na przykład stosowania pestycydów i antybiotyków oraz zwiększając skalę rolnictwa ekologicznego do 2030 r.

Niestety wielu obywateli nie zdaje sobie nadal sprawy z tych strategii. Dlatego z pomocą ruszyła organizacja Good Food Good Farming. Ich kampania Dobra żywność, dobre gospodarowanie w kwestiach związanych z kwestiami z uprzemysłowionym rolnictwem i promocją strategii UE „od pola do stołu” ma na celu informowanie obywateli o problemach w rolnictwie i produkcji żywności oraz środkach określonych w unijnej strategii „od pola do stołu” i związanych z nimi strategiach dotyczących różnorodności biologicznej. Świadomość obywateli jest ważna, tak samo jak zachęcenie ich do wywierania nacisku na prawodawców UE, aby podjęli działania w tych kwestiach!
Oto jedno z nietypowych narzędzi edukacyjnych ww. kampanii, a mianowicie komiksy. W 3 małych komiksach, podążając za „widelcem” bohatera, wyjaśniono problemy i możliwe pierwsze kroki w kierunku rozwiązań problemów związanych z bioróżnorodnością, pestycydami, antybiotykami i zmianami klimatycznymi.
Więcej informacji o kampanii znajdą Państwo na stronie internetowej: www.goodfoodgoodfarming.eu
Dobra żywność, dobre gospodarowanie w kwestiach związanych z kwestiami z uprzemysłowionym rolnictwem i promocją strategii UE „od pola do stołu” - kampania informacyjna

Zamknij przybornik