Przyłącz się do kampanii anty-SLAPP!

27 stycznia 2022
Przyłącz się do kampanii anty-SLAPP!

SLAPP („Strategiczne pozwy przeciwko udziałowi publicznemu”) to obraźliwe pozwy wnoszone w celu powstrzymania akcji związanych z udziałem społeczeństwa, w tym dziennikarstwa interesu publicznego, pokojowych protestów lub bojkotów, rzecznictwa, informowania o nieprawidłowościach lub po prostu wypowiadania się przeciwko nadużywaniu władzy.

Najczęstszymi ofiarami SLAPP są dziennikarze, ale jak okazuje się z własnego doświadczenia Monachijskiego Instytutu Ochrony Środowiska (Umweltinstitut München), często celem ataków są również organizacje pozarządowe i aktywiści, w tym ekolodzy. SLAPP nie tylko zagrażają podstawowym prawom, takim jak wolność wypowiedzi, ale są również zagrożeniem dla walki organizacji pozarządowych o ochronę bioróżnorodności i środowiska i zdrowia ludzkiego.  W dniu 1 lutego br. przedstawiciele Monachijskiego Instytutu Ochrony Środowiska  przekażą wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Verze Jourovej – petycję o opracowanie skutecznej unijnej dyrektywy anty-SLAPP.  Do tego czasu nadal zbierane są podpisy wszystkich zainteresowanych tematem osób.

Petycję można znaleźć tutaj:

https://www.the-case.eu/tell-eu-stop-abusive-lawsuits.

Proszę pomóż i złóż pod nią podpis, liczy się każdy głos!

Przyłącz się do kampanii anty-SLAPP!

 


Zamknij przybornik