Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) ponownie zaleciła znaczne redukcje połowów dorszy i śledzi w Bałtyku

2 czerwca 2020
Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) ponownie zaleciła znaczne redukcje połowów dorszy i śledzi w Bałtyku

Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) ogłosiła 29 maja 2020 r. swoją opinię na temat przyszłych możliwości połowowych na Morzu Bałtyckim. Obejmują one zalecenie zaprzestania wszelkich połowów dorsza we wschodnim Bałtyku i śledzia wiosennego na zachodzie, podobnie jak w ubiegłym roku.

Zarówno dorsza we wschodnim Bałtyku, jak i śledzia wiosennego w zachodniej części akwenu łowiono powyżej poziomów zrównoważonych przez wiele lat, pomimo znacznego spadku biomasy. Obecnie zaleca się zamknięcie łowisk w ww. regonach. Żadna populacja nie powinna powrócić do minimalnego progu biomasy, który umożliwiłby ponowne rozpoczęcie połowów do odpowiednio co najmniej 2024 i 2023 r.

Zalecenia te nie są wprawdzie wiążące, ale stanowić będą podstawę naukową określenia kwot połowowych przez Radę Europejską w drugim półroczu bieżącego roku.

Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) ponownie zaleciła znaczne redukcje połowów dorszy i śledzi w Bałtyku

Jednocześnie ICES wydała obecnie ciekawą publikację/Raport roczny dotyczącą kluczowych działań tej organizacji w 2019 r. – od publikacji naukowych i konferencji po prace związane ze zmianami klimatu i wpływem działalności człowieka na ekosystemy morskie. Jej treść w języku angielskim dostępna jest poniżej: ICES annual_report_2019_ENGLISH

Zdjęcie autorstwa: Hans-Petter Fjeld, źródło www.wikipedia org (udostępnione na podstawie licencji CC-BY-SA).

 

 


Zamknij przybornik