Konferencja końcowa projektu CCB „Ocean bez plastiku”

10 czerwca 2020
Konferencja końcowa projektu CCB „Ocean bez plastiku”

Coalition Clean Baltic  (której członkiem jest także Federacja Zielonych “GAJA”) wraz z partnerami  przeprowadziła w dniach 8 – 9 czerwca 2020 r. konferencję końcową Projektu  Plastic Free Ocean.  Całe wydarzenie, z uwagi na pandemię COVID-19) odbywało się za pośrednictwem platformy Zoom.

W 2017 roku CCB wdrożyło projekt Plastic Free Baltic , który znacząco przyczynił się do podniesienia planu zanieczyszczenia mikroplastikami / odpadami morskimi w regionie Morza Bałtyckiego, w tym w zlewni górnego biegu rzeki. Następnie w 2019 roku rozpoczęto realizację nowego projektu: „ Ocean bez plastiku ”. Działania w ramach projektu wspierały wdrażanie Strategii UE w zakresie tworzyw sztucznych, a ideą było zajęcie się rosnącym zanieczyszczeniem Morza Bałtyckiego (a za jego pośrednictwem – światowego oceanu) jednorazowymi produktami z tworzyw sztucznych, pierwotnymi i wtórnymi mikroplastikami oraz związanymi z nimi toksycznymi chemikaliami poprzez połączenie:
– środków zorientowanych na politykę,
– kampanii uświadamiającej,
– działań monitorujących,
– pomocy zidentyfikowanym grupom docelowym z sektora prywatnego i miejskiego w przejściu na alternatywy wolne od plastiku (hotele, domy wiejskie i ekoturystyczne, linie lotnicze, statki wycieczkowe, organizacje miejskie, pralnie publiczne, organizacje wyznaniowe i inne).

Pierwszego dnia  konferencji końcowej zgłębiano kwestię zanieczyszczenia plastikiem i jego wpływu na nasze środowisko i życie, prezentując na ten temat prezentacje naukowców oraz dyskusje w grupach , kończąc dyskusją panelową na temat przyszłości po pandemii COVID-19.
Drugiego dnia przedstawiono historie sukcesu Partnerów projektu PFO i rozważaliśmy największe wyzwania stojące przed oceanem wolnym od plastiku. Dyskutowano o możliwych sposobach osiągnięcia przyszłości wolnej od zanieczyszczeń plastikiem, poprzez moderowaną debatę i rozmowy w odłamowych grupach.

Wszystkie prezentacje i materiały z konferencji dostępne są na stronie: https://ccb.se/?event=plastic-free-ocean-final-conference

 

 

 


Zamknij przybornik