“Rośliny kserotermiczne. Flora Polski” – przydatny atlas podczas wycieczki po murawie kserotermicznej

„Rośliny kserotermiczne. Flora Polski” [„Pflanzen auf Trockenrasen. Flora Polens”] – nützlicher Atlas für einen Ausflug zu den Trockenrasengebieten

1 lipca 2020
"Rośliny kserotermiczne. Flora Polski" - przydatny atlas podczas wycieczki po murawie kserotermicznej

"Rośliny kserotermiczne. Flora Polski" - przydatny atlas podczas wycieczki po murawie kserotermicznej

Ograniczenia związane z COVID-19 częściowo zostały już zniesione. Wszystkim stęsknionym za wycieczkami terenowymi polecamy wyprawy na łąki z murawami kserotermicznymi. Nie trzeba być specjalistą by dostrzec ich piękno i bioróżnorodność. Tym, którzy chcieliby dowiedzieć się coś więcej o występujących na ww. siedlisku gatunkach roślin ciepłolubnych polecamy lekturę: “Rośliny kserotermiczne. Flora Polski” (Anny Cwener i Barbary Sudnik-Wójcikowskiej), wydawnictwa MULTICO Oficyna Wydawnicza.

Wydanie z 2012 r. do najmłodszych nie należy, ale jego treści są jak najbardziej aktualne. W książce przedstawiono 250 gatunków roślin ogólniestepowych, stepu ostnicowego, stepu kwietnego, muraw naskalnych, okrajków oraz ciepłolubnych synatropów. Każdy opis zawiera szczegółową charakterystykę botaniczną, informacje o występowaniu gatunku w Polsce i siedlisku, w którym rośnie, także status i inne ciekawe informacje w akapicie „warto wiedzieć”. Wszystkie najważniejsze cechy botaniczne przedstawiono na licznych fotografiach. W części ogólnej znajduje się charakterystyka roślinności stepowej w Europie i w Polsce, historia muraw kserotermicznych, ich zróżnicowanie, sposoby ochrony oraz kryteria podziału.

Atlas spokojnie można zabrać ze sobą w teren 🙂

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Die Einschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 sind bereits teilweise aufgehoben worden. Wir empfehlen allen, die sich nach Exkursionen im Freien sehnen, Ausflüge auf Wiesen mit Trockenrasen zu unternehmen. Man muss kein Experte sein, um ihre Schönheit und Artenvielfalt zu sehen. Für diejenigen, die mehr über die in dem oben genannten Lebensraum vorkommenden wärmebedürftigen Pflanzen erfahren möchten, empfehlen wir die Lektüre von dem Atlas: „Rośliny kserotermiczne. Flora Polski” [„Pflanzen auf Trockenrasen. Flora Polens”] (von Anna Cwener und Barbara Sudnik-Wójcikowska), Verlag MULTICO Oficyna Wydawnicza.

Die Ausgabe von 2012 ist zwar nicht ganz neu, aber der Inhalt ist nach wie vor aktuell. In dem Buch werden 250 Arten von allgemeinen Steppenpflanzenarten sowie Pflanzen der Federgrassteppe, der Blütensteppe, der Felsenrasen, der Saumgesellschaften sowie der wärmebedürftigen synathropen Pflanzen. Jede Beschreibung enthält eine detaillierte botanische Charakteristik, Informationen über das Vorkommen der Art. In Polen und über den Lebensraum, in dem diese Pflanze wächst, als auch den Status und sonstige interessante Informationen in dem Absatz „warto wiedzieć” [„Wissenswertes”]. Die wichtigsten botanischen Merkmale werden auf zahlreichen Fotos vorgestellt. Der allgemeine Teil umfasst die Merkmale der Steppenvegetation in Europa und Polen, die Geschichte der Trockenrasen, ihre Vielfalt, Schutzmethoden und Kriterien der Gliederung.

Den Atlas kann man ganz bequem auf die Wanderschaft mitnehmen 🙂

 

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik