Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162 część 4

Resultate der Pflegemaßnahmen auf den im Projekt INT162 erfassten Trockenrasen - Teil 4

24 maja 2022
Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162 część 4

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Już także na murawach kserotermicznych w pasie granicznym pomiędzy miejscowościami Staffelde –  Pargowo – Neu Rossow – Barnisław – Ladenthin doskonale widać efekty działań realizowanych w ramach projektu Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Tam również murawy przemieniają się obecnie w kwietne łąki ze znacznie większym udziałem typowej roślinności ciepłolubnej  niż miało to miejsce w 2019 roku.

Ze ścieżek rowerowych i dróg polnych wzdłuż pasa granicznego można zobaczyć m.in.: traganka duńskiego (Astragalus danicus), sparcetę siewną (Onobrychis viciifolia), krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor), goździka kartuzka (Dianthus carthusianorum), przelot pospolity (Anthyllis vulneraria), szałwię łakową (Salvia pratensis),  koniczynę pagórkową (Trifolium montanum) i wiązówkę  bulwkową (Filipendula vulgaris) . Sasanki łąkowe (Anemone pratensis) już raczej nie zobaczymy, nie dość, że w bieżącym roku były nieliczne to już poprzekwitały. Za to na suchym i nasłonecznionym siedlisku można dostrzec jednego z najpiękniejszych motyli – pazia królowej (Papilio machaon), niestety bardzo trudno zrobić mu zdjęcie 🙁

Tak pięknie prezentujące się murawy kserotermiczne zawdzięczamy przede wszystkim realizowanym w projekcie INT162 działaniom ochronnym: wypasowi owiec oraz wspomagającemu wykaszaniu niedojadów i odrośli krzewów.  Tegoroczny, wiosenny cykl wypasu jeszcze trwa. Owce znajdują się obecnie w miejscowości Barnisław i pod koniec tygodnia będą przeprowadzane do Neu Rossow.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Jetzt auch schon auf den Trockenrasenflächen im Grenzstreifen zwischen den Ortschaften Staffelde –  Pargowo – Neu Rossow – Barnisław – Ladenthin sind die Resultate der Maßnahmen im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” gut zu sehen. Auch dort verwandeln sich jetzt die Trockenrasenflächen in Blumenwiesen mit einem wesentlich höheren Anteil von thermophilen Vegetationen, als es im Jahre 2019 der Fall war.

Von Rad- und Feldwegen, die am Grenzstreifen entlang verlaufen, kann man u.a. solche Pflanzen sehen, wie: Dänische Tragant (Astragalus danicus), Saat-Esparsette (Onobrychis viciifolia), Kleine Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Kartäusernelke (Dianthus carthusianorum), Echter Wundklee (Anthyllis vulneraria), Wiesensalbei (Salvia pratensis),  Berg-Klee  (Trifolium montanum) und Kleines Mädesüß  (Filipendula vulgaris). Wiesen-Kuhschelle (Anemone pratensis) kann man jetzt nicht mehr sehen, denn sie kamen in diesem Jahr nur zahlreich vor und außerdem sind sie bereits verblüht. Auf der trockenen und von der Sonne bestrahlten Fläche kann man aber einen der schönsten Schmetterlinge – den Schwalbenschwanz (Papilio machaon) beobachten, aber es ist schwierig, ihn zu fotografieren.

Diese schönen Trockenrasen sind in erster Linie den im Rahmen des INT162-Projekts durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen zu verdanken: der Beweidung durch Schafe und der unterstützenden Mahd der Grasreste und der Stockausschläge. Der diesjährige Beweidungszyklus im Frühjahr dauert noch an. Die Schafe befinden sich gerade in Barnisław und werden Ende der Woche nach Neu Rossow verbracht.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik