Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162 część 4

24 maja 2022
Efekty zabiegów pielęgnacyjnych na murawach kserotermicznych projektu INT162 część 4

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Już także na murawach kserotermicznych w pasie granicznym pomiędzy miejscowościami Staffelde –  Pargowo – Neu Rossow – Barnisław – Ladenthin doskonale widać efekty działań realizowanych w ramach projektu Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Tam również murawy przemieniają się obecnie w kwietne łąki ze znacznie większym udziałem typowej roślinności ciepłolubnej  niż miało to miejsce w 2019 roku.

Ze ścieżek rowerowych i dróg polnych wzdłuż pasa granicznego można zobaczyć m.in.: traganka duńskiego (Astragalus danicus), sparcetę siewną (Onobrychis viciifolia), krwiściąg mniejszy (Sanguisorba minor), goździka kartuzka (Dianthus carthusianorum), przelot pospolity (Anthyllis vulneraria), szałwię łakową (Salvia pratensis),  koniczynę pagórkową (Trifolium montanum) i wiązówkę  bulwkową (Filipendula vulgaris) . Sasanki łąkowe (Anemone pratensis) już raczej nie zobaczymy, nie dość, że w bieżącym roku były nieliczne to już poprzekwitały. Za to na suchym i nasłonecznionym siedlisku można dostrzec jednego z najpiękniejszych motyli – pazia królowej (Papilio machaon), niestety bardzo trudno zrobić mu zdjęcie 🙁

Tak pięknie prezentujące się murawy kserotermiczne zawdzięczamy przede wszystkim realizowanym w projekcie INT162 działaniom ochronnym: wypasowi owiec oraz wspomagającemu wykaszaniu niedojadów i odrośli krzewów.  Tegoroczny, wiosenny cykl wypasu jeszcze trwa. Owce znajdują się obecnie w miejscowości Barnisław i pod koniec tygodnia będą przeprowadzane do Neu Rossow.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik