Wycinka lasu w Łukęcinie – mieszkańcy kontra Nadleśnictwo

1 lutego 2022
Wycinka lasu w Łukęcinie – mieszkańcy kontra Nadleśnictwo

Od ostatnich dwóch tygodni mieszkańcy Łukęcina (gm. Dziwnów, woj. zachodniopomorskie) żyją tematem wycinki lasów wokół ich miejscowości. Lokalne media opisują sprawę jako: „Wielkie rżnięcie lasu – co 3 drzewo pod nóż”, „Wielkie cięcie w Łukęcinie! Tu niebawem będzie pustynia”, „Łukęcin: Wielka wycinka drzew w pasie nadmorskim (…)” i przywołują mapę opracowaną przez fundację Lasy i Obywatele wskazującą, że do 2028r. zostanie wycięte 30% starych drzew z omawianego terenu. Głównym głosem mieszkańców Łukęcina jest obecnie Pani Katarzyna Herdzik – radna gminy Dziwnów, która przygotowała specjalną petycję dotyczącą „Zaniechania naruszeń środowiska i zatrzymanie wycinki drzew na terenie Lasów Państwowych” i zbiera pod nią podpisy wszystkich zainteresowanych osób. Treść petycji zamieszczona została na stronie petycjeonline.com.

Zarządcą terenu, odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki leśnej na tym terenie (lasach państwowych!) jest Nadleśnictwo Gryfice. Wycinkę realizuje zgodnie z zapisami Planu urządzenia lasu (PUL) zatwierdzonego decyzją Ministra Środowiska na lata 2019-2028. Jest to najważniejszy dokument strategiczny regulujący kwestie ochrony przyrody, zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją oraz ochroną lasu w Nadleśnictwie. Co ważniejsze przedmiotowy dokument nie był przygotowywany w sposób tajny. Jego opracowanie trwało ponad 2,5 roku i uwzględniało całą procedurę udziału społeczeństwa i uzyskanie wymaganych prawem opinii m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ze szczegółami procedury można się zapoznać na Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Gryfice.

Wyjaśnienia Nadleśnictwa w zakresie już przeprowadzonej wycinki udzielone zostały Radiu Szczecin i pisemnie Pani Herdzik. Zdaniem zarządcy prace służą przebudowie tego drzewostanu. Lite drzewostany sosnowe, podlegać będą przebudowie na drzewostany dębowo-sosnowe. Obszar nie pozostanie „pustynią”, bo po prostu byłoby to niezgodne z samym PUL.

Dlaczego więc mieszkańcy reagują dopiero w chwili rozpoczętej wycinki skoro była ona w planach od 2029 r.? Niestety to bardzo częsty wynik braku wiedzy o możliwościach udziału społeczeństwa przy tworzeniu tego rodzaju dokumentów strategicznych. Mało kto śledzi BIP’y Nadleśnictw i urzędów a nawet informacje zamieszczane na lokalnych tablicach ogłoszeń. Procedury prowadzone z udziałem społeczeństwa maja znaczenie – każdy ma możliwość zgłoszenia swoich uwag i wniosków na etapie tworzenia dokumentu. A opracowujący taki dokument ma obowiązek odnieść się do tych uwag, uwzględnić je  lub w sposób merytoryczny odmówić!

Dopiero, gdy na własne oczy widzimy, że coś się drastycznie zmienia w środowisku, tak jak w tym przypadku znika 1,4 ha lokalnego lasu, zaczynamy działać. I trudno się dziwić mieszkańcom Łukęcina, że są przerażeni i zdeterminowani bronić lasu. Z drugiej jednak strony pozostają obowiązki przedstawicieli Nadleśnictwa względem realizacji PUL.

Z uzyskanych informacji wynika, że Nadleśnictwo Gryfice planuje wyjaśnić temat z zainteresowanymi mieszkańcami. Czy będzie to miało formę spotkania czy też inną okaże się w najbliższym tygodniu i będzie ogłoszone w mediach lokalnych.

Nawiązując jeszcze do kwestii poruszanych w wymienionych powyżej artykułach w mediach lokalnych, to obecnie każda osoba z dostępem do Internetu może zapoznać się interaktywną mapą Nadleśnictwa Gryfice. Znajduje się ona w ogólnym portalu Bank Danych o Lasach: www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Widać tam lokalizację poszczególnych wydzieleń, a po najechaniu i kliknięciu na ikonę „Opis taksacyjny drzewostanu” (zielony znaczek dwóch drzew po lewej strony mapy), a następnie najechaniu i kliknięciu na wybrane wydzielenie – pojawiają się główne informacje z PUL: powierzchnia, skład drzewostanu z jego wiekiem, planowane zabiegi, czy jest to siedlisko przyrodnicze czy nie, czy jest to las ochronny czy nie itp. Ponadto, po prawej stronie mapy znajduje się okno z dodatkowymi warstwami. Po zaznaczeniu „Ochrona przyrody” można dodatkowo zaznaczyć „Rezerwaty przyrody” i obiekty te wyświetlą się na mapie.

Wycinka lasu w Łukęcinie – mieszkańcy kontra Nadleśnictwo

Mapa leśna okolic Łukęcina – źródło: www.bdl.lasy.gov.pl.


Zamknij przybornik