Dodatkowe dofinansowanie projektu “Opracowanie polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina”

21 sierpnia 2023
Dodatkowe dofinansowanie projektu "Opracowanie polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina"

Projekt “Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina” został nagrodzony dodatkowym dofinansowaniem z rezerwy celowej budżetu państwa!

Projekt zrealizowany został w latach 2021-2022 przez Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern e.V. i przy wsparciu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego i dofinansowany z FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.
W ramach projektu opracowana została wspólna metodologia monitoringu populacji ptaków migrujących w obszarze estuarium Odry i lęgowych w obszarze metropolitalnym Szczecina, na podstawie których przeprowadzono pierwsze w regionie, wspólne polsko-niemieckie liczenie ptaków lęgowych na pograniczu gmin Dobra, Kołbaskowo i Szczecin oraz ptaków migrujących i zimujących w rejonie Zalewu Kamieńskiego i Dziwnej.
Projekt jest wzorcowym przykładem nawiązywania partnerstw i realizacji wspólnych działań na rzecz ochrony ornitofauny w regionie niemiecko-polskiego pogranicza.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

"Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.  "Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r. "Unifikacja systemu monitoringu ornitologicznego w polskiej i niemieckiej części regionu Zalewu Szczecińskiego" - webinarium już 17 czerwca 2021 r.


Zamknij przybornik