Dobre praktyki w humanitarnym zarządzaniu populacjami obcych i inwazyjnych kręgowców stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej

28 października 2022
Dobre praktyki w humanitarnym zarządzaniu populacjami obcych i inwazyjnych kręgowców stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej
Inwazyjne gatunki obce (IAS) są główną przyczyną utraty bioróżnorodności. Od 2015 roku kwestia IAS jest regulowana na poziomie UE Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014. Od lutego 2021 r. rozporządzenie wymienia 22 gatunki kręgowców budzące „zaniepokojenie Unii” i wymaga uwzględniania dobrostanu zwierząt przy zarządzaniu ich populacjami.

Na stronie Komisji Europejskiej opublikowano właśnie podręcznik zarządzania gatunkami obcych i inwazyjnych kręgowców stwarzających zagrożenie w skali Unii, w którym wyraźnie ocenia się wpływ na dobrostan zwierząt oraz skuteczność dostępnych środków zwalczania, kontroli lub powstrzymywania rozprzestrzeniania tych gatunków.
Jest to pierwsze tego typu opracowanie, a w pracach nad nim uczestniczył przedstawiciel Federacji Zielonych “GAJA”. Zapraszamy do lektury! Pełną treść publikacji pobrać można tutaj, a więcej o obcych gatunkach inwazyjnych znaleźć można na stronie dedykowanej im stronie Komisji Europejskiej.

Obraz wyróżniający: nutria amerykańska (Myocastor coypus) autorstwa Manfred Richter z Pixabay.

Więcej informacji o zagadnieniu znajdą Państwo także w zakładce projektu Edukacja w zakresie eradykacji i kontroli wielkości populacji inwazyjnych gatunków obcych przez myśliwych i wędkarzy  realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”.

 


Zamknij przybornik