DWIE DEKADY WSPÓŁPRACY – dwudziestolecie programu RITA

11 czerwca 2021
DWIE DEKADY WSPÓŁPRACY - dwudziestolecie programu RITA

Program RITA został zainicjowany w 2000 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i od tego czasu jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Narodził się z przekonania, że polskie doświadczenie transformacji to coś, czym warto się dzielić. Polsce udało się dokonać udanych zmian w wielu obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Przemiany w Polsce mogą służyć jako przykład (nie wzór!) dla przemian w regionie.

Program RITA wspiera przemiany demokratyczne, społeczne i gospodarcze w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez przekazywanie polskich doświadczeń. Obecnie obejmuje on następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.

Z okazji dwudziestolecia programu RITA przygotowana została publikacja pn. „Dwie dekady współpracy – 20 lat programu RITA – Przemiany w regionie”.

Publikacja zawiera informacje na temat historii i oferty programu, dane liczbowe i wnioski z ewaluacji, a także trzy reportaże przedstawiające projekty realizowane w ramach programu.

Publikację można pobrać w formacie PDF tutaj, lub też zapoznać się z nią na platformie issuu.com.

DWIE DEKADY WSPÓŁPRACY - dwudziestolecie programu RITA


Zamknij przybornik