Relacja z marcowego webinarium “Europejski zielony pas – od Morza Barentsa po Bałkany”

8 czerwca 2021
Relacja z marcowego webinarium "Europejski zielony pas - od Morza Barentsa po Bałkany"

W dniu 26.03.2021 r., za pośrednictwem platformy ZOOM, odbyło się anglojęzyczne webinarium poświęcone projektowi EU BEST (Bioróżnorodność i usługi ekosystemowe w krajach i terytoriach zamorskich UE).

Celem projektu EU BEST  jest umożliwienie, wzmocnienie pozycji i wzmocnienie lokalnych inicjatyw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które są zaangażowane w rozwój lokalny, ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważone użytkowanie usług ekosystemowych.

Webinarium posłużyć miało jako punkt wyjścia do poinformowania o możliwościach projektu BEST Belt, gdzie wraz z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także podmiotami z europejskiej inicjatywy na rzecz zielonego pasa, będziemy generować i wymieniać pomysły, jak najlepiej wykorzystać związane z tym możliwości.

Relacja z wydarzenia (w tym wystąpienie przedstawiciela Federacji Zielonych “GAJA”) dostępna jest pod linkiem:

 

Organizatorzy:

Relacja z marcowego webinarium "Europejski zielony pas - od Morza Barentsa po Bałkany"     Relacja z marcowego webinarium "Europejski zielony pas - od Morza Barentsa po Bałkany"  Relacja z marcowego webinarium "Europejski zielony pas - od Morza Barentsa po Bałkany"

 


Zamknij przybornik