Kampania „Ratuj pszczoły i rolników” zebrała już pół miliona podpisów online

31 maja 2021
Kampania "Ratuj pszczoły i rolników" zebrała już pół miliona podpisów online

Jak pisaliśmy już we wrześniu 2020 r. Federacja Zielonych „GAJA” przystąpiła do europejskiej inicjatywy obywatelskiej mającej na celu wezwanie Komisji Europejskiej do wspierania modelu rolnictwa, który umożliwia harmonijny rozwój rolników i różnorodności biologicznej.

Działamy wspólnie z osobami z całej Unii Europejskiej, aby apelować o rolnictwo przyjazne dla pszczół z korzyścią dla rolników, zdrowia i środowiska!, a w szczególności o:

  1. Wycofanie ze stosowania syntetycznych pestycydów – do 2030 r. stosowanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE będzie stopniowo ograniczane o 80%, a do 2035 r. rolnictwo w całej Unii będzie funkcjonować bez syntetycznych pestycydów;
  2. Podejmowanie środków mających na celu przywrócenie różnorodności biologicznej – gdy odtworzone zostaną siedliska, obszary rolnicze staną się wektorem odbudowy różnorodności biologicznej;
  3. Wsparcie dla rolników – należy wspierać rolników w koniecznym przejściu na agroekologię. Preferowane będą małe, zróżnicowane i zrównoważone gospodarstwa, rozwijane rolnictwo ekologiczne oraz wspierane badania nad rolnictwem wolnym od pestycydów i GMO.

Kampania „Ratuj pszczoły i rolników” zebrała już pół miliona podpisów online. To wielki kamień milowy, choć od dawna spóźniony. Chcielibyśmy wszystkim Wam podziękować za pomoc w jego osiągnięciu. Wraz z zebranymi do tej pory prawie 100 000 papierowych podpisów jest ich prawie 600 000. Następny przystanek, 1 milion!

Więcej informacji na oficjalnej stronie kampanii (w języku angielskim):

Ratuj pszczoły i rolników!

Przyłącz się do Nas poprzez podpisanie PETYCJI. Zbierzmy razem milion podpisów!


Zamknij przybornik