Dzięki Fundacji Sektor 3 i Miastu Szczecin jesteśmy znów widoczni w Szczecinie!

30 lipca 2020
Dzięki Fundacji Sektor 3 i Miastu Szczecin jesteśmy znów widoczni w Szczecinie!

W ramach dofinansowania „Bon dla NGO” udało nam się zamówić i zamontować nową tablicę na biurze Federacji Zielonych „GAJA” w oficynie kamienicy przy ulicy 5 Lipca 45. Druga, mniejsza tabliczka kierunkowa będzie montowana tymczasowo na bramie kamienicy podczas organizowanych przez Federację Zielonych „GAJA” eventach i szkoleniach.

Od kilku lat, jako NGO, borykaliśmy się ze złym stanem technicznym oznakowania naszego biura. Ostatnie tablice – szyld z nazwą Stowarzyszenia (wywieszony na budynku w oficynie) i jedna kierunkowa (wywieszona na bramie kamienicy przy ulicy 5 Lipca) były montowane około 10 lat temu. Tablica informacyjna w oficynie budynku była bardzo wyblakła, a tabliczka kierunkowa z bramu kamienicy została zniszczona w efekcie wandalizmu. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy bądź porad Federacji Zielonych „GAJA” miały niejednokrotnie problem ze zlokalizowaniem biura. Tak to wyglądało:

Dzięki Fundacji Sektor 3 i Miastu Szczecin jesteśmy znów widoczni w Szczecinie!

Rozwiązaniem ww. problemu okazał się Bon dla NGO!

Teraz wygląda to o niebo lepiej:

Dzięki Fundacji Sektor 3 i Miastu Szczecin jesteśmy znów widoczni w Szczecinie!    Dzięki Fundacji Sektor 3 i Miastu Szczecin jesteśmy znów widoczni w Szczecinie!

System bonów rozwojowych, funkcjonuje w Fundacji Sektor 3 Szczecin od 2016 roku. Zależny jest od dostępnych środków finansowych Miasta Szczecin i zawsze przyjmuje formę indywidualnego planu rozwojowego organizacji, która samodzielnie przedstawia swoje potrzeby i określa kierunek wsparcia. Bony  to przede wszystkim środki, do 1000 zł, na wzmocnienie samej organizacji – nie projektów, nie zadań a przede wszystkim celów statutowych, misji i pomysłu jakie organizacja ma na siebie. Liczy się pomysł! Samo wsparcie polega m.in. na:
– finansowaniu działań medialnych, reklamowych, promocyjnych tj. zakup artykułów sponsorowanych, nośników reklamowych w mediach, usług reklamowych, wydruk lub opracowanie materiałów promocyjnych;
– organizacja wydarzeń w przestrzeni miasta dotyczących promocji działań organizacji;
– organizacja prowadzenia małych kampanii promocyjno- informacyjnych dot. działalności organizacji;
– udział w targach, zewnętrznych działań promocyjnych, wydarzeniach i eventach podczas których możliwa będzie prezentacja działań organizacji;
– organizacja i finansowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników, kadry organizacji;
– zakup materiałów edukacyjnych dla pracowników, kadry organizacji;
– wynajem sal i przestrzeni warsztatowo- szkoleniowych na potrzeby rozwoju organizacji, jej promocji wśród odbiorców (z wyłączeniem finansowania kosztów najmu biura lub siedziby organizacji);
– opracowanie planów działań i rozwoju organizacji;
– korzystanie z profesjonalnego wsparcia doradczego dot. funkcjonowania organizacji;
– zakup usług mentorskich, wspierających dla pracowników, kadry organizacji;
– wyjazdy studyjne podnoszące kwalifikacje i doświadczenie pracowników, kadry organizacji;
W ramach bonu, do 30% jego wartości, wsparcie dotyczyć może również zakupu drobnej infrastruktury biurowej czy materiałów biurowych. Pomysł na cały bon zależy, jednak, przede wszystkim od potrzeb samej NGO.

Dzięki Fundacji Sektor 3 i Miastu Szczecin jesteśmy znów widoczni w Szczecinie!  Dzięki Fundacji Sektor 3 i Miastu Szczecin jesteśmy znów widoczni w Szczecinie!

Fundacji Sektor 3 i Miastu Szczecin bardzo dziękujemy za wsparcie 🙂

 


Zamknij przybornik