Ratuj pszczoły i rolników!

2 września 2020
Ratuj pszczoły i rolników!

W dniu 2 września 2020 r. Federacja Zielonych „GAJA” przystąpiła do europejskiej inicjatywy obywatelskiej mającej na celu wezwanie Komisji Europejskiej do wspierania modelu rolnictwa, który umożliwia harmonijny rozwój rolników i różnorodności biologicznej.

Działamy wspólnie z osobami z całej Unii Europejskiej, aby apelować o rolnictwo przyjazne dla pszczół z korzyścią dla rolników, zdrowia i środowiska!, a w szczególności o:

  1. Wycofanie ze stosowania syntetycznych pestycydów – do 2030 r. stosowanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE będzie stopniowo ograniczane o 80%, a do 2035 r. rolnictwo w całej Unii będzie funkcjonować bez syntetycznych pestycydów;
  2. Podejmowanie środków mających na celu przywrócenie różnorodności biologicznej – gdy odtworzone zostaną siedliska, obszary rolnicze staną się wektorem odbudowy różnorodności biologicznej;
  3. Wsparcie dla rolników – należy wspierać rolników w koniecznym przejściu na agroekologię. Preferowane będą małe, zróżnicowane i zrównoważone gospodarstwa, rozwijane rolnictwo ekologiczne oraz wspierane badania nad rolnictwem wolnym od pestycydów i GMO.

Więcej informacji na oficjalnej stronie kampanii (w języku angielskim):

Ratuj pszczoły i rolników!

Przyłącz się do Nas poprzez podpisanie PETYCJI.


Zamknij przybornik