Kolejna aktualizacja galerii projektu INT162

Die nächste Aktualisierung der Galerie des Projekts INT162

21 września 2020
Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT162 (2019-2022)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W galerii projektu pn. “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” dodaliśmy zdjęcia 3 obszarów Natura 2000: „Schwarzer Tanger”, „Müllerberge” i „Stettiner Berge” zlokalizowanych w kraju związkowym Niemiec – Brandenburgii, w powiecie Uckermark oraz Dawnej żwirowni Wollin, obszaru ochrony krajobrazu „Radewitzer Heide”, Klainer Franzosenberg niedaleko Penkun i pomników przyrody „Suche stoki Nadrensee” i  „Helle” w pobliżu Neuhof zlokalizowanych w kraju związkowym Niemiec Meklemburgii-Pomorze Przednie, powiecie Vorpommern-Greifswald.

Zdjęcia obrazują przede wszystkim stan muraw kserotermicznych przed tegorocznymi zabiegami ochrony czynnej  (tj. usuwaniem krzewów i wypasem owiec) oraz zidentyfikowane w terenie zagrożenia dla tego siedliska. Ponadto, załączone zostały fotografie osobliwości ze świata flory i fauny.

Zapraszamy do podziwiania pod linkiem: GALERIA.

Wszystkie nowo dodane fotografie stanowią zasoby Stowarzyszenia utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. (wyk. J. Noack) oraz Landkreis Vorpommern-Greifswald (wyk. J. Fröhlich).

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


In der Projektgalerie mit dem Titel “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” haben wir Fotos von 3 FFH-Gebieten Natura-2000 hinzugefügt: “Schwarzer Tanger”, “Müllerberge” und “Stettiner Berge” im Bundesland Brandenburg, im Landkreis Uckermark und der ehemaligen Kiesgrube Wollin, dem Landschaftsschutzgebiet “Radewitzer Heide”, Klainer Franzosenberg bei Penkun und die Naturdenkmäler “Trockenhang Nadrensee” und “Helle” bei Neuhof im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Die Aufnahmen zeigen vor allem den Zustand der Trockenrasen vor den diesjährigen aktiven Schutzmaßnahmen (d.h. Entbüschung und Beweidung mit Schafen) und die vor Ort festgestellten Gefahren für diesen Lebensraum. Außerdem sind Fotos von Besonderheiten aus der Welt der Flora und Fauna beigefügt.

Bewundern Sie sie unter dem Link: GALERIE.

Alle neu hinzugefügten Fotos sind Bestände des Landschaftspflegeverbandes Uckermark-Schorfheide e.V. (von J. Noack) und Landkreis Vorpommern-Greifswald (von J. Fröhlich).

 

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik