Drugi przetarg na transgraniczny wypas muraw kserotermicznych w projekcie INT162 ogłoszony!

Die zweite Ausschreibung für grenzüberschreitende Beweidung von Trockenrasen im INT162-Projekt ist verkündet!

4 września 2020
Drugi przetarg na transgraniczny wypas muraw kserotermicznych w projekcie INT162 ogłoszony!

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Zamówienie z dnia 04.09.2020 r. dotyczy transgranicznego wypasu owiec w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT162”.

Całość postępowania, w imieniu wszystkich partnerów projektu, prowadzi wyłącznie: Landkreis Vorpommern-Greifswald, SG Zentrale Vergabestelle, 17489 Greifswald. Kompletna dokumentacja zamówienia dostępna jest, w języku niemieckim, na stronie internetowej: https://www.subreport-elvis.de/browseVerdingungsunterlagen.html#ELVISID:E85512951

Oferty składać można do dnia 15.09.2020 r.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Der Auftrag vom 04.09.2020 betrifft die grenzüberschreitende Schafbeweidung im Rahmen des Projektes “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT162“.

Das gesamte Vergabeverfahren betreibt im Namen von allen Projektpartnern ausschließlich: Landkreis Vorpommern-Greifswald, SG Zentrale Vergabestelle, 17489 Greifswald. Die vollständige Vergabedokumentation ist in der deutschen Sprache unter folgender Adresse erhältlich: https://www.subreport-elvis.de/browseVerdingungsunterlagen.html#ELVISID:E85512951.

Die Angebote sind bis zum 15.09.2020 zu unterbreiten.

 

 

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik