Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?

10 września 2021
Skąd się bierze woda? (2006-2008)
Fundacja Aeris Futuro startuje z edukacyjnym projektem  Hydrozagadka. Inauguracja odbędzie się w najbliższą środę debatą w Krakowie (na żywo:) w temacie mikroretencji wody. wspaniali eksperci, wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

W lutym br. Fundacja Aeris Futuro rozpoczła projekt „Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?”, na realizację którego otrzymała dotację w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.  Czym jest nasza tytułowa Hydrozagadka? – celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat sytuacji hydrologicznej w Polsce i roli, jaką pełni gospodarka wodna w walce z suszą, a także poszerzanie i wzmacnianie wiedzy w zakresie promowania i wdrażania rozwiązań retencyjnych. Projekt kierowany jest z jednej strony do kilku wąsko sprecyzowanych grup społecznych: uczniów szkół ponadpodstawowych, urzędników, architektów oraz rolników z Małopolski, dla których organizowane będą szkolenia, warsztaty i materiały informacyjne. Z drugiej strony natomiast, dzięki efektowi kaskadowemu generowanemu przez szereg działań, takich jak publikacja artykułów, produkcja filmów i podcastów, otwarte konkursy: literacki i audiowizualny, prowadzenie platformy w przestrzeni online służącej wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie przeciwdziałania suszy, będziemy docierać do szerszego kręgu odbiorców, wychodząc poza granice Małopolski.

Wszystkie nasze działania realizowane w ramach „Hydrozagadki” prowadzić będą do wzrostu kompetencji społecznych w zakresie przeciwdziałania suszy. Kompetencji, które mają realny wpływ na poprawę sytuacji hydrologicznej w naszym kraju.

Działania w okresie najbliższych dwóch lat obejmą:

5 spotkań szkoleniowych dla pracowników/-czek urzędów z 5 gmin Małopolski: „Przeciwdziałanie suszy i mikroretencja – sposoby promocji działań wśród mieszkańców gminy”,

5 spotkań szkoleniowych dla rolników z 5 gmin Małopolski: „Naturalne sposoby wspomagające utrzymanie wody w ekosystemie. Możliwości pozyskania dotacji na rozwiązania mikroretencyjne”,

5 spotkań szkoleniowych dla architektów/-ek: „Rola architekta_ki w kształtowaniu ekologicznej świadomości społecznej i jego_jej wpływ na gospodarkę wodną i bioróżnorodność”,

Cykl 3 warsztatów dla min. 15 osobowych zespołów uczniowskich z 10 szkół ponadpodstawowych z Małopolski: „Susza i możliwości jej zapobiegania poprzez działania wzmacniające retencję”:

  • – spotkania będą charakteryzować i przybliżać uczniom zjawisko niedoborów wody,
  • – podczas warsztatów pokażemy w jaki sposób można suszy zapobiegać na poziomie lokalnym dzięki inwestycjom w mikroretencję,
  • – przedstawimy ciekawe sposoby projektowania rozwiązań problemu za pomocą metod design thinkingu,
  • – efektem końcowym cyklu będzie wypracowanie przez każdy zespół uczniowski własnej koncepcji prowadzącej do przeciwdziałania suszy, która może zostać wdrożona np. na terenie placówki szkolnej. W drodze konkursu wyłonione zostaną 3 najlepsze pomysły, których wdrożenia zostaną przez nas sfinansowane,
  • – 2 otwarte konkursy – dla wszystkich zainteresowanych pochodzących z Małopolski: konkurs audiowizualny oraz konkurs literacki, oba realizowane pod hasłem: „Hydrozagadka – mój sposób na suszę”.

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy tutaj:    https://www.facebook.com/events/217629673669958/?ref=newsfeed

Fundacja Aeris Futuro              Fundusze EOG

Zdjęcie wyróżniające autorstwa Rony Michaud z Pixabay.com


Zamknij przybornik