Jesienna odsłona muraw kserotermicznych projektu INT162

Herbstblick auf die Trockenrasen im Projekt INT162

1 września 2022
Jesienna odsłona muraw kserotermicznych projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Zaledwie kilkanaście dni pozostało, by móc oglądać roślinność kserotermiczną na murawach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy ostatni cykl zabiegów ochronnych, tj. transgraniczny wypas owiec w obrębie miejscowości Pargowo, Barnisław, Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz, Staffelde i Neu-Rosow , a od drugiej połowy września – koszenia i usuwanie odrośli krzewów na pozostałych płatach siedliska.

Chociaż dzięki ww. zabiegom charakterystycznych gatunków roślin ciepłolubnych było w tym roku więcej niż w 2021, to w porównaniu do ubiegłego roku większość z nich szybciej przekwitała.

Goździki, chabry, przetaczniki i inne gatunki kwitną już tylko pojedynczo, nasiona dziewięćsiłów i ostnic są rozsiewane przez wiatr. Niemniej siedlisko nadal wygląda pięknie:

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Es bleiben nur noch wenige Tage, um die Trockenrasenvegetation im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” zu sehen. Ab nächster Woche beginnen wir mit dem letzten Zyklus von Schutzmaßnahmen, d. h. mit der grenzüberschreitenden Schafbeweidung in Pargowo, Barnislaw, Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz, Staffelde und Neu-Rosow und ab der zweiten Septemberhälfte mit der Mahd und Beseitigung der Strauchtriebe auf den verbleibenden Habitatflechen.

Obwohl es dank der oben genannten Maßnahmen in diesem Jahr mehr charakteristische thermophile Pflanzenarten gab als im Jahre 2021, verblühten die meisten von ihnen im Vergleich zum Vorjahr schneller.

Nelken, Kornblumen, Ehrenreich und andere Arten blühen nur noch vereinzelt, die Samen von Eberwurzen und Federgräsern werden vom Wind verbreitet. Trotzdem sieht der Lebensraum immer noch schön aus:

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik