Jesienna odsłona muraw kserotermicznych projektu INT162

1 września 2022
Jesienna odsłona muraw kserotermicznych projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Zaledwie kilkanaście dni pozostało, by móc oglądać roślinność kserotermiczną na murawach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy ostatni cykl zabiegów ochronnych, tj. transgraniczny wypas owiec w obrębie miejscowości Pargowo, Barnisław, Ladenthin, Pomellen, Neurochlitz, Staffelde i Neu-Rosow , a od drugiej połowy września – koszenia i usuwanie odrośli krzewów na pozostałych płatach siedliska.

Chociaż dzięki ww. zabiegom charakterystycznych gatunków roślin ciepłolubnych było w tym roku więcej niż w 2021, to w porównaniu do ubiegłego roku większość z nich szybciej przekwitała.

Goździki, chabry, przetaczniki i inne gatunki kwitną już tylko pojedynczo, nasiona dziewięćsiłów i ostnic są rozsiewane przez wiatr. Niemniej siedlisko nadal wygląda pięknie:

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik