Europejska akcja BIG JUMP już 10.07.2022 r.

30 czerwca 2022
Europejska akcja BIG JUMP już 10.07.2022 r.

Każdego roku, od źródła do morza, tysiące ludzi robi ogromny skok, dołączając do biesiadnych wydarzeń, demonstrując swoje zaangażowanie w przywracanie europejskich rzek do życia. To symboliczny akt, by usłyszeć nasze głosy i chronić nasze rzeki. Poprzez uczestnictwo wysyłamy silny sygnał do europejskich przywódców, że należy zrobić znacznie więcej, aby chronić i odnawiać nasze rzeki oraz wdrożyć ambitną ramową dyrektywę wodną. Tegoroczny Wielki Skok odbędzie się już 10.07.2022 r. i razem z Koalicją Czas na Odrę zapraszamy do uczestnicywa w tym wydarzeniu.

Zorganizowany przez European Rivers Network w 2002 roku, Big Jump jest wydarzeniem typu open source, którego celem jest przypomnienie ludziom, dlaczego  i jak bardzo kochają rzeki Europy, jeziora i mokradła. Wielki Skok ma zainspirować ludzi do zapamiętania potężnych więzi, które łączą ich z ekosystemami słodkowodnymi i zachęcić wszystkich do przyłączenia się do walki o ich uratowanie.

Od 2002 roku około 200 000 osób wzięło udział w ponad 2000 imprezach związanych z Big JUMP w 34 krajach. 

Przywracając ludziom łączność z rzekami i jeziorami, Wielki Skok ma na celu budowanie wsparcia dla wysiłków na rzecz ochrony i przywracania europejskich systemów słodkowodnych – co jest celem wiodącej na świecie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE (WFD) . Ta dyrektywa jest obecnie poddawana przeglądowi, a Wielki Skok wyśle ​​jasny sygnał do decydentów na kontynencie – nie osłabiaj tych praw, wdrażaj je!

Wiele rzek, jezior i terenów podmokłych jest w dobrym stanie, ale nadal wymagają ochrony, ponieważ niektórym zagrażają planowane przetamowania i innego rodzaju infrastruktura.

W XX wieku zapomniano o rzekach: służyły jako wysypiska śmieci, były zanieczyszczone i niebezpieczne, a dostęp do nich był często zabroniony. Były używane tylko do nawigacji i do produkcji energii. Zniknęły liczne plaże i miejsca do pływania; ludzie odwrócili się plecami do swoich rzek.

Na szczęście od lat 90. podejmowano ogromne wysiłki w celu przywrócenia rzek do ich naturalnego stanu, ale teraz jesteśmy na rozdrożu. Europa może zdecydować się na przyspieszenie reanturalizacji rzek!. 

 

Źródło: https://www.bigjump.org/


Zamknij przybornik