Materiały edukacyjne dla szkół rolniczych – Bałtyk, rolnictwo wielkoprzemysłowe i eutrofizacja

22 grudnia 2019
Materiały edukacyjne dla szkół rolniczych - Bałtyk, rolnictwo wielkoprzemysłowe i eutrofizacja
Coalition Clean Baltic (CCB) przygotowała zestaw materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych, dotyczących wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej i jej wpływu na eutrofizację w obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego. Materiały opracowane zostały w ramach projektu Industrial animal farms in the BSR – sustainable practices to reduce nutrient loads (finansowanego ze środków Unii Europejskiej) i obejmują poradnik metodyczny Rolnictwo wielkoprzemysłowe a eutrofizacja Bałtyku. Materiały do realizacji szkoleń dla szkół rolniczych, prezentację multimedialną Rolnictwo wielkoprzemysłowe a eutrofizacja Bałtyku. Część 1 – Przyczyny i skutki eutrofizacji i Rolnictwo wielkoprzemysłowe a eutrofizacja Bałtyku. Część 2 – Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt jako punktowe źródła zanieczyszczeń rolniczych, oraz materiały do dla uczniów Rolnictwo wielkoprzemysłowe a eutrofizacja Bałtyku – zestaw materiałów dla uczniów.

Materiały do pobrania:
Poradnik metodyczny Rolnictwo wielkoprzemysłowe a eutrofizacja Bałtyku. Materiały do realizacji szkoleń dla szkół rolniczych
Materiały edukacyjne dla szkół rolniczych - Bałtyk, rolnictwo wielkoprzemysłowe i eutrofizacja

Prezentacja multimedialna Rolnictwo wielkoprzemysłowe a eutrofizacja Bałtyku. Część 1 – Przyczyny i skutki eutrofizacji oraz Rolnictwo wielkoprzemysłowe a eutrofizacja Bałtyku. Część 2 – Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt jako punktowe źródła zanieczyszczeń rolniczych

Materiały edukacyjne dla szkół rolniczych - Bałtyk, rolnictwo wielkoprzemysłowe i eutrofizacja

Materiały do dla uczniów Rolnictwo wielkoprzemysłowe a eutrofizacja Bałtyku – zestaw materiałów dla uczniów

Materiały edukacyjne dla szkół rolniczych - Bałtyk, rolnictwo wielkoprzemysłowe i eutrofizacja

Zamknij przybornik