Druga wizyta studyjna w ramach projektu INT162

Zweiter Studienreise zu den Trockenrasen im Rahmen des Projekts INT162

25 maja 2022
Druga wizyta studyjna w ramach projektu INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Za nami druga wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu pn.  „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”. W dniu 25.05.2022 r.  gospodarzem wizyty po stronie Brandenburgii było Stowarzyszenie utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV), a uczestnicy mogli zwiedzić obszary Natura 2000 “Stettiner Berge” (gm. Mescherin), “Randowhänge bei Schmölln” (gm. Randowtal) i “Müllerberge” (gm. Hohenfelde i Kunow) oraz dowiedzieć się na temat występujących na ich terenie rzadkich i zagrożonych gatunkach roślin ciepłolubnych, problemach w realizacji ich ochrony i przede wszystkim o realizowanych działaniach koszenia i usuwania krzewów w ramach projektu INT162.

“Stettiner Berge” – mozaika muraw kserotermicznych i napiaskowych:

“Randowhänge bei Schmölln” – murawy kserotermiczne będące własnością prywatnego gospodarza. Oprócz działań projektowych, odbywa się na nich wypas bydła z rasy asa uckermärker:

“Müllerberge”- mozaika muraw kserotermicznych i napiaskowych:

Wydarzenie miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody po obu stronach granicy. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele z rezerwatu biosfery Schorfheide-Chorin, Klubu Przyrodników, Powiatu Vorpommern-Greifswald oraz Powiatu Uckermark.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik