Europejski Dzień Sieci Natura 2000 – 21.05.2023

Europäischer Tag Natura 2000 – 21.05.2023

22 maja 2023
Europejski Dzień Sieci Natura 2000 - 21.05.2023

W dniu 21.05.2023 r. wspólnie z Fundacją Fundusz Ochrony Przyrody w Brandenburgii świętowaliśmy Europejski Dzień Sieci Natura 2000. W ramach dwujęzycznej wycieczki przyrodniczej po obszarze Natura 2000 „Dolina Odry od Frankfurtu do Lubusza ze zboczami pontyjskimi” mogliśmy podziwiać  zbiorowiska roślinności kserotermicznej z liczną populacją miłka wiosennego (Adonis vernalis L.).

Obszar ten od lat znajduje się pod opieką Stowarzyszenia Regionalistów w Lubuszu, którego przedstawiciele corocznie organizują tam zabiegi ochrony czynnej muraw (wypas owiec i kóz, koszenie i usuwanie krzewów z usuwaniem biomasy) oraz w bardzo ciekawy sposób promują walory przyrodnicze i historyczne regionu.

Wycieczka była nie tylko wspaniałą okadzają do zapoznania się z murawami pod Lebuszem, ale jednocześnie umożliwiła wymianę wiedzy pomiędzy niemieckimi i polskimi przyrodnikami.

Dziękujemy za zaproszenie 🙂

"Odkrywajmy bez granic" - polsko-niemiecki spacer poznawczy przez wielobarwne zbocza doliny Odry koło Lubusza w Niemczech w dniu 21.05.2023 r.


Am 21.05.2023 feierten wir gemeinsam mit der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg den Europäischen Tag Natura 2000. Im Rahmen des zweisprachigen Natur-Exkursion durch die Gebiete Natura 2000 „Odertal von Frankfurt bis Lebus mit den pontischen Hängen” konnten wir Trockenrasen mit zahlreicher Population mit Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis L.) bewundern.

Dieses Gebiet befindet sich seit Jahren unter der Obhut des Heimatvereins Lebus, dessen Vertreter dort jährlich aktive Schutzmaßnahmen (Beweidung mit Schafen und Ziegen, Mahd und Entbuschung einschließlich der Entfernung der Biomasse) durchführen sowie bewerben auf eine sehr interessante Weise die natürlichen und historischen Ressourcen der Region.

Die Exkursion war nicht nur eine hervorragende Gelegenheit, die Trockenrasen in der Nähe von Lebus kennen zu lernen, sondern ermöglichte gleichzeitig einen Wissensaustausch zwischen deutschen und polnischen Naturfreunden.

 

Vielen Dank für die Einladung 🙂

"Odkrywajmy bez granic" - polsko-niemiecki spacer poznawczy przez wielobarwne zbocza doliny Odry koło Lubusza w Niemczech w dniu 21.05.2023 r.

Zamknij przybornik