Przetarg na transgraniczny wypas muraw kserotermicznych w projekcie INT162 – ogłoszenie z wyprzedzeniem

Ausschreibung für grenzüberschreitende Beweidung von Trockenrasen im INT162-Projekt

8 lipca 2022
Przetarg na transgraniczny wypas muraw kserotermicznych w projekcie INT162 - ogłoszenie z wyprzedzeniem

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Za 10 dni ogłoszony zostanie przetarg dotyczący transgranicznego wypasu owiec w projekcie pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym INT162″.

Całość postępowania, w imieniu wszystkich partnerów projektu, prowadzić będzie wyłącznie: Landkreis Vorpommern-Greifswald, SG Zentrale Vergabestelle, 17489 Greifswald. Szczegóły zamówienia podane zostaną w odrębnej aktualności, po oficjalnym ogłoszeniu zamówienia publicznego. Ogłoszenie w tej sprawie dostępne jest na stronie internetowej: https://www.kreis-vg.de/media/custom/3079_5371_1.PDF?1657268148.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik