Przetarg na transgraniczny wypas muraw kserotermicznych w projekcie INT162 – ogłoszenie z wyprzedzeniem

Ausschreibung für die grenzüberschreitende Beweidung von Trockenrasen im Rahmen des Projekts INT162 - Vorankündigung

8 lipca 2022
Przetarg na transgraniczny wypas muraw kserotermicznych w projekcie INT162 - ogłoszenie z wyprzedzeniem

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Za 10 dni ogłoszony zostanie przetarg dotyczący transgranicznego wypasu owiec w projekcie pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym INT162″.

Całość postępowania, w imieniu wszystkich partnerów projektu, prowadzić będzie wyłącznie: Landkreis Vorpommern-Greifswald, SG Zentrale Vergabestelle, 17489 Greifswald. Szczegóły zamówienia podane zostaną w odrębnej aktualności, po oficjalnym ogłoszeniu zamówienia publicznego. Ogłoszenie w tej sprawie dostępne jest na stronie internetowej: https://www.kreis-vg.de/media/custom/3079_5371_1.PDF?1657268148.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


In 10 Tagen wird eine Ausschreibung für die grenzüberschreitende Beweidung durch Schafe im Rahmen des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet INT 162 verkündet.

Das gesamte Verfahren wird im Namen aller Projektpartner ausschließlich durchgeführt von: Landkreis Vorpommern-Greifswald, SG Zentrale Vergabestelle, 17489 Greifswald. Die Einzelheiten des Auftrags werden in einer separaten Mitteilung nach der offiziellen Bekanntgabe der öffentlichen Vergabe bekannt gegeben. Die Bekanntmachung ist abrufbar unter: https://www.kreis-vg.de/media/custom/3079_5371_1.PDF?1657268148.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik