Czas na Odrę! Czystą, żywotną, będącą bogactwem społeczności!

29 września 2023
Czas na Odrę! Czystą, żywotną, będącą bogactwem społeczności!

Organizacje pozarządowe z Międzynarodowej Koalicji Czas na Odrę podczas czesko-polsko-niemieckiej konferencji „Przyszłość Odry” uzgodniły dokument, który odnosi się do potrzeb przyrody i społeczności żyjących wzdłuż naszej wspólnej rzeki.

Dokument zaprezentowano jednocześnie w Polsce, Czechach i Niemczech z okazji Światowego Dnia Rzek, tj. 24 września.

Wizja dla Odry i jej doliny odpowiada na potrzeby natury oraz społeczności mieszkających nad rzeką. Obejmuje ona czystą wodę, bogactwo przyrodnicze, rozwój gospodarczy społeczności nad rzeką, uodpornienie na zmiany klimatu oraz ponadgraniczną współpracę.
Rzeka Odra nadal znajduje się pod ogromną presją. Brakuje realizacji kompleksowej koncepcji dla ludzi i przyrody, która trwale poprawi stan Odry. Która sprawi, że krajobraz rzeki będzie bardziej odporny na zjawiska związane ze zmianą klimatu, takie jak susza i stres cieplny, ale także na wpływ zanieczyszczeń. Zrównoważony rozwój dorzecza Odry jest możliwy tylko przy przyjaznym dla przyrody wykorzystaniu istniejących zasobów – stwierdza dyrektor zarządzający Deutscher Naturschutzring (DNR)  Florian Schöne jako niemiecki przedstawiciel koalicji na rzecz Odry.
O konieczności zmian mówi też Vlastimil Karlík ze Stowarzyszenia Arnika, koordynującej prace koalicji na rzecz Odry w Czechach zauważając: Chcemy pokazać za pomocą naszej wizji i wspomnianych w niej przykładów najlepszych praktyk, że istnieją wykonalne ekologiczne alternatywy gospodarowania rzekami, które przynoszą korzyści dla przyrody i ludzi. Zrównoważony rozwój Odry i jej dorzecza jest wielką szansą.
Polscy przedstawiciele Koalicji Czas na Odrę  z okazji zbliżających się wyborów parlamentarnych wysłali wypracowaną w gronie międzynarodowym wizję dla Odry do polityków wszystkich opcji. Pytają ich jakie działania dla rzeki zamierzają  zrealizować?  Każda strategia powinna się zaczynać od wizji, ale by osiągnąć cel
potrzebujemy konkretów – dlatego zapytaliśmy wszystkie partie o pięć najważniejszych działań w perspektywie najbliższej kadencji polskiego parlamentu. Dosyć już pływania w mętnej wodzie! – puentuje Krzysztof Smolnicki z Fundacji EkoRozwoju.

Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ

 

 

 

 

 


Zamknij przybornik