Mokradła a zanieczyszczenia rolnicze – webinar 31.01 o godz. 10:30

17 stycznia 2023
Mokradła a zanieczyszczenia rolnicze - webinar 31.01 o godz. 10:30

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w kolejnym bezpłatnym webinarze (drugim z cyklu trzech)  dotyczącym ograniczenia spływu zanieczyszczeń z terenów rolniczych poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych o naturalne metody, jakimi są m.in. strefy buforowe.

Tym razem dowiedzą się Państwo:

  • Jakie wymogi wobec rolników zastosowano w nowym programie azotanowym?
  • Jakie są zmiany w najnowszym programie azotanowym?
  • Jakie rozwiązania dotyczące ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami z rolnictwa zaplanowano w najnowszej wspólnej polityce rolnej UE?
  • Dlaczego zaproponowane we wspólnej polityce rolnej rozwiązania są niewystarczające?
  • Jakie istnieją typy stref buforowych i czym się charakteryzują?
  • Jak stworzyć strefę buforową – techniczne wskazówki.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom, 31.01.2023 (wtorek) w godzinach 10:30-12:30.

Aby wziąć udział w webinarze, należy wypełnić formularz.

Webinar organizowany jest w ramach projektu Bagienne strefy buforowe.

Do udziału zaprosiliśmy gości łączących perspektywę praktyczną i teoretyczną: Marka Krysztoforskiego, doradcę rolnego i rolnośrodowiskowego z CDR Oddział w Radomiu oraz dr Małgorzatę Łapińską i dr Agnieszkę Bednarek z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej.

PLAN:

  1. Aktualizacja programu azotanowego i związane z nią wymogi w zakresie stosowania i przechowywania nawozów, Marek Krysztoforski
  2. Nowa wspólna polityka rolna a ochrona i odtwarzanie mokradeł, Aleksandra Pępkowska-Król
  3. Przegląd stref buforowych – zalecenia techniczne do ich tworzenia/odbudowy w zlewniach, dr Małgorzata Łapińska, dr Agnieszka Bednarek

Wideo z pierwszego webinaru jest dostępne tutaj.

Strona głównaMokradła a zanieczyszczenia rolnicze - webinar 31.01 o godz. 10:30


Zamknij przybornik