Wizyta Studyjna w ramach projektu INT162 – odwołana z uwagi na COVID-19

Studienreise im Rahmen des Projekts INT162 – abgesagt aufgrund von COVID-19

22 października 2020
Wizyta Studyjna w ramach projektu INT162 - odwołana z uwagi na COVID-19

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Pomimo licznych przygotowań do pierwszej planowanej w dniu 29 października 2020r. Wizyty Studyjnej w ramach projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet,  ze względów dynamicznie rozwijającej się pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych ograniczeń prawnych po stronie polskiej oraz ograniczeń wewnętrznych w urzędzie Landkreis Uckermark byliśmy zmuszeni do rezygnacji z organizacji ww. wydarzenia w bieżącym roku.

Wydarzenie to miało posłużyć zacieśnieniu współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody po obu stronach granicy oraz terenowej wymianie doświadczeń w zakresie pielęgnacji muraw kserotermicznych. Partnerom projektu miały być pokazane płaty ww. siedliska w pasie granicznym przy miejscowości Pargowo (gmina Kołbaskowo), rezerwaty przyrody „Brodogóry” i „Stary Przylep” (gmina Warnice i gmina Pyrzyce) oraz płaty muraw w Mętnie i parku naturalistyczno-krajobrazowym „Dolina Miłości” (gmina Chojna), na których Federacja Zielonych “GAJA” przeprowadzała i przeprowadzać będzie zabiegi koszenia, usuwania krzewów i wypasu owiec.

Najistotniejsze obecnie jest dla nas dbanie o zdrowie partnerów Projektu. Zastrzegam też, iż nie rezygnujemy całkowicie z ww. wydarzenia, a przesuwamy je jedynie na „bezpieczniejszy” termin w 2021 r.

Obraz wyróżniający autorstwa:  Christian Dorn z Pixabay.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162         Wizyta Studyjna w ramach projektu INT162 - odwołana z uwagi na COVID-19

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Trotz der umfangreichen Vorbereitung der für den 29. Oktober 2020 eingeplanten, ersten Studienreise im Rahmen des Projekts Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet,  waren wir aufgrund der sich dynamisch entwickelnden COVID-19-Pandemie sowie der eingeführten gesetzlichen Einschränkungen auf der polnischen Seite und der internen Einschränkungen beim der Verwaltung des Landkreises Uckermark gezwungen, auf die Organisation der o.g. Veranstaltung im laufenden Jahr zu verzichten.

Die Veranstaltung sollte der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Naturschützern auf beiden Seiten der Grenze und dem praxisbezogenen Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der Pflege der Trockenrasen dienen. Den Projektpartnern sollten die Flächen des oben genannten Lebensraums im Grenzstreifen bei Pargowo (Gemeinde Kołbaskowo), die Naturschutzgebiete “Brodogóry” und “Stary Przylep” (Gemeinden Warnice und Pyrzyce) sowie die Trockenrasenflächen in Mętno sowie im Natur- und Landschaftspark “Tal der Liebe” (Gemeinde Chojna), gezeigt werden, wo die Föderation der Grünen ‘GAJA’ Mahd, Entbüschung und Schafbeweidung durchführte und durchführen wird.

Das Wichtigste für uns ist, auf die Gesundheit der Projektpartner zu achten. Wir weisen darauf hin, dass wir auf die o.g. Veranstaltung nicht verzichten, sondern diese auf einen „sichereren” Zeitpunkt im Jahre 2021 verschieben.

Herausragendes Bild: Christian Dorn von z Pixabay.

        

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik