Obawy dotyczące reformy statystyk pestycydów w Europie

25 lutego 2022
Obawy dotyczące reformy statystyk pestycydów w Europie

79 organizacji z całej Europy, tj. stowarzyszeń ochrony środowiska i zdrowia (w tym Federacja Zielonych “GAJA”), stowarzyszeń pszczelarzy, związków zawodowych, organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Save Bees and Farmers”, europejskiej organizacji parasolowej ds. żywności i rolnictwa ekologicznego oraz europejskiego stowarzyszenia usług związanych z wodą pitną i ściekami wyraziło  obawy dotyczące trwającej reformy unijnej statystyki rolnictwa.

W szczególności niepokoi nas ograniczona dostępność danych dotyczących stosowania środków ochrony roślin i innych toksycznych chemikaliów w rolnictwie. List otwarty w tej sprawie skierowany został w dniu 25.02.2022 r. do Rady Unii Europejskiej, a z jego pełną treścią można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.clientearth.org

Obawy dotyczące reformy statystyk pestycydów w Europie

Obraz wyróżniający autorstwa hpgruesen z www.pixabay.com.


Zamknij przybornik