Petycja w sprawie utworzenia „Rezerwatu Dolina Narwi”

13 marca 2023
Petycja w sprawie utworzenia „Rezerwatu Dolina Narwi”

Zachęcamy do poparcia petycji lokalnych mieszkańców województwa mazowieckiego  oraz miłośników przyrody odnośnie utworzenia rezerwatu przyrody „Rezerwatu Dolina Narwi”. Na terenie postulowanej ochrony znajduje się stuletni las o charakterze łęgu wierzbowo-topolowego wraz z unikalną w skali Mazowsza kolonią lęgową czapli siwej, będący jednocześnie siedliskiem m.in.: bielika, wilka, modliszki,  łosia, bobra i wydry oraz zwierzyny płowej. Miejsce to  planowano objąć ochroną już w latach 70 ubiegłego wieku. Obszar ten stanowi naturalny korytarz ekologicznym Doliny Dolnego Bugu (GKPnC-4), przez co wymaga szczególnej ochrony pod kątem zachowania bioróżnorodności.

Postulat o uznanie rezerwatu jest jednocześnie stanowczym protestem przeciw korytarzom kolei dużych prędkości biegnących przez ww. obszar oraz przez Gminy Legionowo, Jabłonna, Wieliszew, Pomiechówek i Nasielsk w ramach projektu: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”.

Więcej informacji o inicjatywie oraz sama petycja znajdują się na stronie internetowej:

https://www.dolinanarwi.com/petycja

 

Obraz wyróżniający autorstwa: Piotr Zakrzewski z Pixabay.


Zamknij przybornik