1,1 mln Europejczyków prosi o zaprzestanie stosowania pestycydów!

19 stycznia 2023
1,1 mln Europejczyków prosi o zaprzestanie stosowania pestycydów!

We wtorek 24 stycznia br. w Parlamencie Europejskim odbędzie się ważne przesłuchanie. Przedstawiony zostanie głos 1,1 miliona Europejczyków, którzy podpisali inicjatywę obywatelską “Ratujmy pszczoły i rolników”. Aby stawić czoła kryzysowi bioróżnorodności, wzywają oni do 80% redukcji syntetycznych pestycydów do 2030 roku i całkowitego ich wycofania do 2035 roku. Chcą, aby rolnicy byli nagradzani za pracę z przyrodą.

Przesłuchanie odbędzie się w ważnym momencie. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca ograniczenia stosowania pestycydów o 50% w 2030 roku spotkała się z silną krytyką ze strony agroprzemysłu. W grudniu 2022 r. przekonali oni 19 krajów w Radzie UE (Austrię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Estonię, Finlandię, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Maltę, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację i Słowenię), aby zwrócić się do Komisji UE o nową ocenę wpływu oraz poinformować o możliwych stratach w produkcji i niedoborach żywności związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Powoduje to znaczne opóźnienie, które może wykoleić unijny Zielony Ład.

Zarówno rozporządzenie o redukcji pestycydów, jak i nowa ustawa o odbudowie przyrody są częścią Zielonego Ładu UE i strategii Farm to Fork. Plany te są omawiane w Radzie UE i Parlamencie i powinny doprowadzić do ostatecznej decyzji w tym roku.

“Musimy działać szybko. Stoimy w obliczu załamania różnorodności biologicznej, a bez różnorodności biologicznej nie może istnieć zrównoważona produkcja żywności. Porażka opóźniłaby zielone plany UE o co najmniej 10 lat, a my nie mamy tego czasu” – mówi Martin Dermine, główny przedstawiciel ECI.

“UE już w 2009 roku zgodziła się na zdecydowane ograniczenie pestycydów” – mówi Helmut Burtscher-Schaden, drugi przedstawiciel. “Ta ‘dyrektywa o zrównoważonym stosowaniu’ nie została wdrożona przez państwa członkowskie i obiecana redukcja nigdy się nie zmaterializowała. Dlatego Komisja proponuje teraz wiążące rozporządzenie. Co jest dobre i pilne, ale potrzebujemy dużo więcej ambicji, aby zapewnić sobie, naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom przyszłość.”

Adiunkt Jeroen Candel podkreśli słabość ocen wpływu i pilną potrzebę podjęcia działań już teraz. Zainicjował on apel podpisany przez 739 naukowców z całej Europy o ambitne rozporządzenie w sprawie pestycydów.
Francuski rolnik Jean-Bertrand Lozier podkreśli, w jaki sposób ograniczył stosowanie pestycydów o 80% w swoim 80-hektarowym gospodarstwie rolnym, bez strat w produkcji, przy jednoczesnym zwiększeniu zysków i zmniejszeniu obciążenia pracą.
Gleboznawca profesor Violette Geissen przedstawi najnowsze wyniki badań nad pozostałościami pestycydów oraz koktajlowy wpływ pestycydów na nasze zdrowie i środowisko.

Przesłuchanie odbędzie się we wtorek 24 stycznia w godzinach 14.30-18.30 w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo, a link będzie dostępny na kilka dni przed przesłuchaniem.

Źródło: https://www.pan-europe.info/

1,1 mln Europejczyków prosi o zaprzestanie stosowania pestycydów!

Obraz wyróżniający autorstwa: Dimitris Vetsikas z Pixabay.


Zamknij przybornik