Nowa ustawa o gatunkach obcych

12 lipca 2021
Wymiana wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w badaniach i kontroli populacji obcych gatunków inwazyjnych w Polsce i na Islandii (2017)

28 czerwca Sejm przyjął i przekazał do Senatu – projekt nowej ustawy o gatunkach obcych. Przedmiotowy akt ma dostosować polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego  działań zaradczych związanych z wprowadzaniem i rozprzestrzenianiem się inwazyjnych gatunków obcych (tj. gatunków, które występują w przyrodzie poza swoim naturalnym zasięgiem). Chodzi m.in. o listę inwazyjnych gatunków obcych dla całej UE, kontrole unijnych granic, raportowanie, wzajemne powiadamianie oraz współpracę między państwami członkowskimi. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu wybranych inwazyjnych gatunków obcych na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie.
Inwazyjne gatunki obce (IAS) wywierają znaczący wpływ na różnorodność biologiczną. Są jedną z głównych i coraz częstszych przyczyn jej utraty, zwłaszcza wymierania gatunków. Mają także wpływ na sferę społeczną i gospodarczą, w tym leśnictwo i rolnictwo. Z ponad 12 tys. gatunków obcych, występujących w środowisku europejskim, 10–15 proc. rozmnożyło się i rozprzestrzeniło powodując szkody środowiskowe, gospodarcze i społeczne. W Unii Europejskiej powoduje to co najmniej 12 mld euro strat rocznie. Dlatego zwalczanie IAS stało się jednym z priorytetów UE.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Więcej informacji o obcych gatunkach inwazyjnych na stronie projektu Edukacja w zakresie eradykacji i kontroli wielkości populacji inwazyjnych gatunków obcych przez myśliwych i wędkarzy (2020-2021).


Zamknij przybornik