„Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu” – konferencja 2 czerwca 2022 r.

16 maja 2022
„Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu” - konferencja 2 czerwca 2022 r.

Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, która na długie lata zmieni geopolityczny kształt kontynentu. Jednocześnie rozstrzygają się losy nowej polityki klimatycznej UE oraz funduszy unijnych, które priorytetowo powinny wspierać zieloną transformację i wspólnoty energetyczne. Powinniśmy budować gospodarkę opartą na unijnej solidarności i zielonej, prospołecznej transformacji energetycznej. Potrzebujemy współpracy i wspólnoty, aby sprostać wyzwaniom. Każdy ocieplony dom, każdy panel słoneczny czy wspólnota energetyczna chronią obywateli przed skokami cen paliw kopalnych oraz wysokimi kosztami energii, chronią klimat i jednocześnie promują i wspierają pokój.

Do uczestniczenia w konferencji „Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu” zapraszamy przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu, rządu, samorządów, naukowców, organizacje społeczne oraz wszystkich zainteresowanych. Wydarzenie odbędzie się 2 czerwca 2022 r., 9.30 – 16.00, Centrum Prasowe Newseria, ul. Chmielna 73 w Warszawie.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji >> 
FORMULARZ

Program konferencji:

9.30 – 10.00       Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30    Otwarcie konferencji

Joanna Furmaga – Prezeska Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Marzena Guz-Vetter – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Mark Brzeziński – Ambasador USA w Polsce*

 

Sesja I

10.30 – 12.00     Panel polityczny o energetyce obywatelskiej w Polsce –  Jak wpisać demokrację energetyczną w nowe zielone bezpieczeństwo?

Jadwiga Emilewicz – była Wicepremier i Minister Rozwoju, Prawo i Sprawiedliwość

Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Urszula Zielińska – Przewodnicząca Partii Zieloni, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Beata Maciejewska – Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Klubu Lewicy, Członkini Sejmowej Komisji Energii Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju

Maciej Żywno – Wiceprzewodniczący Polska 2050, koordynator Partnerstwa na rzecz Samorządu Otwartego

Stanisław Gawłowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, Platforma Obywatelska *

Dyskusja  z udziałem uczestników konferencji

12.00 – 13.00     Lunch + Briefing prasowy

Sesja II

13.00 – 14.15      Doświadczenia wspólnot energetycznych w Europie – zwalczanie ubóstwa energetycznego; produkcja, magazynowanie, dystrybucja czystej energii; poprawa efektywności energetycznej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Josh Roberts –  Rzecznik REScoop (Bruksela), największej sieci spółdzielni energetycznych w Europie

Christina P. Vraka – Członkini Zarządu spółdzielni energetycznej WEnCoop Energy Cooperative – Grecja

Sara Capuzzo – Prezeska  spółdzielni energetycznej ÈNostra Società Cooperativa – Włochy

 Dyskusja  z udziałem uczestników konferencji

 * uwaga! Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski

14.15-14.35       Przerwa kawowa

Sesja III

14.35  16.00       Możliwości i bariery rozwoju  wspólnot energetycznych w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej.

Izabela Zygmunt – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Regulacje Unii Europejskiej w zakresie energetyki obywatelskiej, nowa inicjatywa RePowerEU mająca na cele uniezależnienie UE od rosyjskich paliw kopalnych do 2030

Marcin Janiak – zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska*

Możliwości finansowania wspólnot energetycznych i energetyki obywatelskiej z nowych funduszy unijnych 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy

Jan Zygmuntowski – Dyrektor Programowy CoopTechHub, pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych oraz inkubatora spółdzielczości energetycznej

Potencjał spółdzielczości energetycznej w Polsce, praktyczne możliwości wsparcia nowych inicjatyw
w ramach inkubatora spółdzielczości energetycznej

Rafał Serafin – Kierownik projektu RENALDO w KPODR / prof. Piotr Banaszuk – Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, Politechnika Białostocka

Pierwsze doświadczenia z  pilotażowego projektu z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa mającego na celu powstanie spółdzielni energetycznych w 6 gminach wiejskich na terenie województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego

Jakub Szymański – Prezes jednej z pierwszych w Polsce, powstającej na terenie zamkniętego składowiska odpadów spółdzielni energetycznej “Słoneczny Serock”

Jak zakłada się w Polsce spółdzielnie energetyczną? Pionierskie doświadczenia w pokonywaniu przeszkód, zidentyfikowane bariery i rady dla początkujących

Dyskusja z udziałem uczestników konferencji

16.00 – zakończenie Konferencji

Rejestracja uczestnictwa w konferencji >> FORMULARZ

*Planowana konferencja to już 4 wydarzenie poświęcone energetyce obywatelskiej, które organizujemy w ramach kampanii i ruchu społecznego Więcej niż Energia, który został zainicjowany w 2015 r. i zrzesza 150 partnerów instytucjonalnych, takich jak: samorządy regionalne i lokalne, uniwersytety, organizacje branżowe i NGOs.

Organizacja konferencji jest wspierana przez European Climate Foundation oraz Open Society Foundation.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z poprzednich edycji: http://wiecejnizenergia.pl/kongresy/.

Źródło: http://zielonasiec.pl/

Obraz wyróżniający: Sumanley xulx z Pixabay 


Zamknij przybornik