Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt – ReCo

30 marca 2023
Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo
Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy projekt „Restoring degraded eco-systems along the Green Belt to improve and enhance biodiversity and ecological connectivity”, którego partnerem jest Federacja Zielonych “GAJA”, uzyskał dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Interreg CENTRAL EUROPE.

Celem projektu jest opracowanie międzynarodowych rozwiązań poprawiających ochronę gatunków i wspomagających zachowanie siedlisk wzdłuż tzw. Europejskiego Zielonego Pasa (www.europeangreenbelt.org) – ogólnoeuropejskiej, unikalnej sieci cennych siedlisk przyrodniczych i obszarów chronionych, tworzących centralny element transeuropejskiej sieci zielonej infrastruktury (Trans-European Green Infrastructure, TEN-G). Wypracowane rozwiązania oparte będą o innowacyjne systemy geoinformacji (dane satelitarne) i przetwarzania danych, a także wykorzystanie informacji przestrzennych w planowaniu ochrony przyrody.
Do finansowania wytypowano 53 wnioski projektowe, spośród 256 złożonych w konkursie. Projekt realizowany będzie w latach 2023-2026, a jego całkowity budżet to 13.255.875,30 zł. W skład międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt wchodzi, poza Federacją Zielonych “GAJA”, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (Partner Wiodący, Niemcy), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej (Czechy), Park Narodowy Fichtelgebirge (Niemcy), Park Narodowy Thayatal (Austria), Park Narodowy Podyji (Czechy), Gmina Staranzano (Włochy), DOPPS – BirdLife Slovenia (Słowenia), stowarzyszenie Ametyst (Czechy), Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Horticulture (Czechy) oraz BSC – Business Support Organisation Kranj Ltd. (Słowenia).
W Polsce projekt skupi się na wypracowaniu narzędzi wspierających biologię konserwatorską w zakresie restytucji gatunków zagrożonych – żubra, rysia euroazjatyckiego, raka szlachetnego i norki europejskiej, śledzenia ścieżek dyspersji wybranych obcych gatunków inwazyjnych oraz ochrony zagrożonych siedlisk przyrodniczych Pobrzeży Południowobałtyckich i Pojezierzy Południowobałtyckich. Działania te wspierać będzie Instytut Ochrony Przyrody PAN, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze oraz Uniwersytet Szczeciński (Partnerzy Stowarzyszeni).

Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo       Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo  Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo  Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo    Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo  Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo  Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo  Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCoZ początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo

Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo  Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo      Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo     oraz  Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo  Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo  Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo    Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo

                

Z początkiem marca ruszył nasz nowy projekt - ReCo

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach programu Interreg Central Europe.


Zamknij przybornik