Wizyta studyjna w ramach projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi”

27 października 2022
Wizyta studyjna w ramach projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi”
W ramach projektu „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i w Białorusi”, w dniach 24-26.10.2022 r., rolnicy z Polski i Białorusi uczestniczyli w wizycie studyjnej w największym w Polsce gospodarstwie biodynamicznym w Juchowo Farm.

Podczas wizyty usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji o rolnictwie ekologicznym i biodynamicznym oraz zwiedziliśmy szereg miejsc, związanych z produkcją mleka, preparatów biodynamicznych, przygotowywaniem i magazynowaniem pasz, kompostu itp.
Odwiedziliśmy także prowadzony przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego Zakład Aktywności Zawodowej, zatrudniający osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.
Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Wizyta studyjna w ramach projektu pn. „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w promocji i wdrażaniu kodeksu dobrych praktyk rolniczych przez sektor pozarządowy w Polsce i na Białorusi”
Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji personelu partnerów w zakresie najlepszych praktyk w ochronie środowiska w rolnictwie stosowanych w Polsce i Białorusi, pogłębienie współpracy pomiędzy wymienionymi podmiotami w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska w rolnictwie, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowania w warunkach pandemii oraz opracowanie wspólnego, polsko-białoruskiego kodeksu dobrych praktyk rolniczych ograniczających emisję zanieczyszczeń i odorantów w wyniku działalności rolniczej.

Zamknij przybornik