Projekt INT0100028 – MoPA

6 maja 2024
Projekt INT0100028 – MoPA

Miło nam poinformować, że Federacja Zielonych „GAJA” jest partnerem stowarzyszonym projektu Monitoring na rzecz obszarów chronionych ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju tych obszarów, realizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, w partnerstwie z Universität Greifswald, Uniwersytet Szczeciński, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.

Wyjątkowa przyroda na obszarze Euroregionu Pomerania stanowi jego naturalne bogactwo. Aby chronić te wartości, utworzono w regionie 22 duże obszary chronione, obejmujące około ¼ jego całkowitej powierzchni.

W celu zapewnienia ciągłości obserwacji i oceny zadań związanych z ochroną przyrody, na obszarach chronionych stosowane są bardzo specyficzne metody monitoringu. W Niemczech BfN, a w Polsce GIOŚ podejmują próby standaryzacji monitoringu różnorodności biologicznej (BFN 2020; GIOŚ 2019).

Jak dotąd nie istnieje system monitorowania zidentyfikowanego ryzyka „konfliktu interesów między ochroną przyrody, rozwojem gospodarczym i rozwojem osadnictwa”, który został zidentyfikowany w analizie mocnych i słabych stron „Natura i środowisko” (KEP, s. 62). Podobnie, istniejące systemy monitorowania nie odzwierciedlają znaczenia obszarów chronionych jako nośników informacji o wartości różnorodności biologicznej.
Istnieje zatem potrzeba ulepszenia metod gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji na temat stanu różnorodności biologicznej na obszarach chronionych oraz opracowania procedur pomiaru, oceny i przewidywania stanu i siły wpływu czynników społeczno-gospodarczych na różnorodność biologiczną. W celu realizacji tak zdefiniowanego zadania, działania projektowe koncentrują się na opracowaniu zestawu procedur monitorowania obszarów chronionych, które uwzględniają wyżej wymienione elementy.

Polsko-niemiecki zespół przedstawicieli nauki i obszarów chronionych wspólnie wypełni istniejące luki, usunie istniejące przeszkody i opracuje dalsze procedury, umożliwiając w ten sposób holistyczne monitorowanie różnorodności biologicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamknij przybornik