Galeria projektu INT162 zaktualizowana

Galerie des Projekts INT162 wurde aktualisiert

10 sierpnia 2020
Galeria projektu INT162 zaktualizowana

Galeria projektu INT162 zaktualizowana

W galerii projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” dodaliśmy zdjęcia 6 płatów ww. siedliska po stronie polskiej z najpiękniejszymi, rzadkimi i chronionymi roślinami ciepłolubnymi, a także tymi pospolitymi.

Fotografie te są najlepszym dowodem potwierdzającym piękno i różnorodności muraw kserotermicznych. Zapraszamy do podziwiania: GALERIA.

Kolejne aktualizacje zdjęć przewidziane są na przełom sierpnia i września br.

 

Galeria projektu INT162 zaktualizowana

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym  finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


In der Galerie des Projekts „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” haben wir Fotos von 6 Flächen von diesem Lebensraumtyp mit den schönsten, seltenen und geschützten wärmebedürftigen Pflanzen hinzugefügt.

Die Aufnahmen stellen den besten Beweis für die Schönheit und die Vielfalt von Trockenrasen. Bewundern sie die Fotos unter: GALERIE.

Weitere Aktualisierungen der Fotos sind für Ende August und Anfang September eingeplant.

 

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik