Propozycje rozwiązań problemów środowiskowych w środowisku wodnym – reakcja na “Fitness Check” dyrektyw wodnych

15 maja 2020
Propozycje rozwiązań problemów środowiskowych w środowisku wodnym - reakcja na "Fitness Check" dyrektyw wodnych

W dniu 13 maja br. przedstawiciele międzynarodowej organizacji Coalition Clean Baltic, której członkiem jest także Federacja Zielonych “GAJA”, wraz z wspierającymi naukowcami polskimi wystąpili oficjalnie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z propozycjami rozwiązań problemu występowania farmaceutyków i mikroplastików w środowisku wodnym. Wystąpienie to miało związek z prowadzonym przez Komisje Europejską procesem przeglądu skuteczności dyrektyw wodnych, tzw. “Fitness Check”, obejmującym Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę ws. Wód Podziemnych i Dyrektywy w sprawie Środowiskowych Norm Jakości, a także Dyrektywę Powodziową.

Głównym tematem wystąpienia były sposoby przeciwdziałania i ograniczenia występowania farmaceutyków i mikroplastików w środowisku wodnym poprzez uzupełnienie prawodawstwa krajowego i europejskiego, wzmocnienie monitoringu wód oraz rozpoczęcie wdrażania Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP).

Treść pełnego wystąpienia dostępna jest TUTAJ.

Obraz wyróżniający autorstwa: Sergei Tokmakov Terms.Law z Pixabay. 


Zamknij przybornik