Konsultacje dot. przyszłości programu Interreg Południowy Bałtyk po 2027 roku

23 maja 2024
Konsultacje dot. przyszłości programu Interreg Południowy Bałtyk po 2027 roku

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do przedstawiania opinii i oczekiwań pod adresem przyszłej współpracy na obszarze Południowego Bałtyku.

Jaka przyszłość dla Południowego Bałtyku?

Rozpoczynamy konsultacje o przyszłości programu Interreg Południowy Bałtyk po 2027 roku.

Razem z Komisją Europejską chcemy poznać Twoją opinię na temat szans, wyzwań oraz pomysłów dotyczących współpracy transgranicznej na obszarze Południowego Bałtyku.

Twoje zdanie się liczy i będzie miało wpływ na opracowanie konkretnych rozwiązań już w przyszłym roku!

Do kiedy i jak możesz wyrazić swoją opinię?

Jeżeli jesteś lub byłeś zaangażowany w realizację projektów w Programie Południowy Bałtyk, wypełnij ankietę online dla interesariuszy programu – m.in. społeczności lokalnych, władz samorządowych, szkół i uczelni czy NGOs.

Ankieta oraz kod QR są dostępne tutaj:   https://forms.office.com/e/113GiA9GRp

Jeżeli zaś chcesz wypowiedzieć się jako obywatel i podzielić swoja wizją na temat przyszłego programu wejdź w link: https://forms.office.com/e/VLVfCYn1n0 lub zeskanuj kod QR.

Zachęcamy również do udostępnienia ankiet w swoich sieciach i kanałach komunikacji tak, aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się o przyszłości Interreg.

Formularze online są aktywne do końca czerwca 2024 r.

Co dalej?

We wrześniu zostanie opracowany raport prezentujący wyniki badania.

Możliwe również, że jesienią przeprowadzimy dodatkowe konsultacje.

Wyniki zostaną przekazane Komisji Europejskiej i posłużą m.in. do opracowania nowego programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamknij przybornik