Spotkanie informacyjne w ramach Konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Interreg VI A MV/BB/PL – 24.11.2021r.

17 listopada 2021
Ustawienia

Fundusze zewnętrzne stanowią główne źródło finansowe, dzięki którym organizacje pozarządowe są w stanie realizować liczne projekty z zakresu ochrony przyrody. Jednym z nich jest polsko -niemiecki Program Współpracy INTERREG Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przykładowo środki z Programu Interreg VA umożliwiły Federacji Zielonych „GAJA” realizację projektów: Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswaldd” oraz „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.

Obecnie, po prawie półtora roku intensywnej pracy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprezentują strategiczne założenia nowego Programu Współpracy INTERREG VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska na lata 2021-2027. Spotkanie informacyjne w przedmiotowej sprawie dla podmiotów z województwa zachodniopomorskiego odbędzie się w formie online w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 13.00.

Link do rejestracji na spotkanie informacyjne znajduje się tutaj:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcudumorjIqHN1DX0C6YiKc9b-8i9vQZa_I

Rejestracja na spotkanie jest równoznaczna z akceptacją klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych: http://wzp.pl/uploads/pliki/Klauzula_informacyjna_dla_uczestnika.pdf

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze założenia przyszłego Programu, oczekiwane rodzaje projektów, przykłady beneficjentów, jak również wszelkie informacje niezbędne do aktywnego udziału w procesie konsultacyjnym.

Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej:

https://interreg5a.info/pl/aktualnosci/wiadomosci/448-konsultacje-spoleczne-dotyczacych-projektu-programu-wspolpracy-interreg-vi-a-meklemburgia-pomorze-przednie-brandenburgia-polska-2021-2027-2.html

Po zakończeniu konsultacji społecznych, nadesłane uwagi zostaną przeanalizowane i rozważone przez Komitet Programujący.

Spotkanie informacyjne w ramach Konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Interreg VI A MV/BB/PL - 24.11.2021r. Spotkanie informacyjne w ramach Konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Interreg VI A MV/BB/PL - 24.11.2021r.

 


Zamknij przybornik