„Praktyczne działania i doświadczenia w zakresie ochrony i utrzymania stanowisk muraw kserotermicznych w Dolinie Dolnej Odry (w Polsce i Niemczech)” – webinarium już 16.11.2022 r.

25 października 2022
„Praktyczne działania i doświadczenia w zakresie ochrony i utrzymania stanowisk muraw kserotermicznych w Dolinie Dolnej Odry (w Polsce i Niemczech)" - webinarium już 16.11.2022 r.

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone „Praktycznym działaniom i doświadczeniom w zakresie ochrony i utrzymania stanowisk muraw kserotermicznych w Dolinie Dolnej Odry (w Polsce i Niemczech)”. Jest to ostatnie wydarzenie z cyklu “Gospodarowanie na murawach kserotermicznych” organizowane przez niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry we współpracy z Federacją Zielonych “GAJA”.

Podczas pierwszego wydarzenia on-line pn. „Działania pielęgnacyjne muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce” (09.06.2021 r.), w praktycznych wykładach niemieckich i polskich ekspertów można było zapoznać się z różnymi metodami ochrony ww. siedliska po obu stronach Odry.

Drugie wydarzenie skoncentrowane będzie na rezultatach zarządzania murawami kserotermicznymi w dwóch kończących się obecnie projektach: “Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” (INT135) i  “Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162).

oraz metodach monitorowania siedliska i jego komponentów, a przede wszystkim  – ponownie zapewni możliwość transgranicznej wymiany wiedzy pomiędzy osobami zajmującymi się tą tematyką.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 16.11.2022 r., w godzinach 9:00 – 14:00, za pośrednictwem platformy internetowej „ZOOM”.

Jego szczegółowy program można znaleźć w TUTAJ.

Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy o rejestrację na wydarzenie do dnia 13.11.2022 r. za pośrednictwem strony internetowej:
https://forms.gle/umBEhnM4REoB935a9.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik