Program Grantowy „Wsparcie sektora ekologicznego na Ukrainie”

6 czerwca 2022
Program Grantowy „Wsparcie sektora ekologicznego na Ukrainie”

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ukraiński sektor ekologiczny, podobnie jak cały przemysł rolno-spożywczy, został ciężko dotknięty. Znaczna część gruntów wykorzystywanych do produkcji ekologicznej została utracona w wyniku walk lub okupacji. Mimo wszystkich trudności, wielu producentów ekologicznych rozpoczęło sezon siewów, dostarcza produkty ekologiczne ukraińskim obrońcom, a także zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z różnych części Ukrainy. W tych okolicznościach ukraińscy producenci ekologiczni potrzebują wsparcia!

Z pomocą w tym zakresie ruszył program grantowy zainicjowany przez Organic Initiative, który ma na celu wspieranie producentów ekologicznych w przezwyciężeniu obecnej sytuacji oraz zachowaniu i wzmocnieniu potencjału sektora ekologicznego Ukrainy w perspektywie średnio- i długoterminowej.

W ramach I etapu ww. programu pn.  “Pilne wsparcie producentów ekologicznych dotkniętych rosyjską inwazją od 24 lutego 2022 r. dla certyfikacji ekologicznej”  – kwalifikujący się wnioskodawcy składali wnioski o wsparcie  do 20 maja 2022 r., a od początku czerwca br. otrzymują decyzje w sprawie przyznanych grantów. Maksymalna wysokość grantu w ramach I etapu wynosi 70 000 UAH (ok. 10000 PLN).

Jednak sam pierwszy etap programu to zdecydowanie to za mało! Już teraz trwają prace nad uruchomieniem etapu II pn. “Wzmacnianie potencjału sektora ekologicznego, wspieranie operatorów ekologicznych i rozwój rynku ekologicznego na Ukrainie”, podczas którego wsparcie zostanie udzielone inicjatywom, które pomagają przywrócić opłacalność ekonomiczną operatorów i usługodawców rynku ekologicznego. Terminy II etapu programu będą oczywiście uzależnione od dostępności środków. Fundusz pieniężny Programu Grantowego tworzony jest z darowizn na cele charytatywne i składek osób fizycznych i prawnych (rezydentów i nierezydentów Ukrainy), celowych składek projektów międzynarodowych / programów pomocy technicznej oraz innych dochodów. Liczy się każda złotówka/Hrywna ukraińska!

Informacje o możliwość wsparcia ww. Programu oraz szczegółowych zasad przyznawania grantów znajdziecie  Państwo na stronie internetowej: https://www.dossier.org.ua/en/projects/organic-sector-support/.

 


Zamknij przybornik