„Dolina płatnej czy bezinteresownej Miłości” – konferencja prasowa

29 kwietnia 2022
„Dolina płatnej czy bezinteresownej Miłości” - konferencja prasowa

Dziś odbyła się nasza konferencja prasowa: „Dolina płatnej czy bezinteresownej Miłości”, podczas której przedstawialiśmy fakty i merytoryczne argumenty, wskazujące na liczne kłamstwa, niedomówienia, insynuacje oraz tendencyjne przedstawianie sytuacji w Dolinie Miłości, do której rzekomo przyczyniła się Federacja Zielonych „GAJA”. Podczas konferencji poinformowano również o publikacji  Listu Otwartego Członków Federacji Zielonych „GAJA” w Głosie Szczecińskim (str. 4) oraz jego internetowym wydaniu (https://gs24.pl/list-otwarty-czlonkow-stowarzyszenia-federacja-zielonych-gaja/ar/c15-16314157?czy_podglad=t&hash_podglad=dcdd810580a26ea177220ce286d4c80f), Głosie Koszalińskim i jego internetowym wydaniu oraz o odmowie opublikowania ww. Listu w Gazecie Wyborczej.

 

 

 


Zamknij przybornik