Nowe wyzwania w projekcie INT162 w związku z ASF

Neue Herausforderungen im Projekt INT162 im Zusammenhang mit ASF

13 kwietnia 2021
Nowe wyzwania w projekcie INT162 w związku z ASF

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Wirus Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) wywołał kolejne utrudnienia w realizacji tegorocznego wypasu owiec w projekcie pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”.

Partnerzy projektu z. Powiatu Vorpommern-Greifswald oraz Stowarzyszenia utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V. (LPV) prowadzili intensywną korespondencję w kwestii stawianego w zeszłym roku grodzenia wzdłuż granicy, które przeciwdziałać ma przemieszczaniu się dzików na stronę niemiecką. Ostatecznie udało się zaplanować i  wykonać odpowiednią ilość bramek, umożliwiających swobodny wypas owiec w kwaterach po obu stronach granicy. Niestety, okazało się, że bramki to nie wszystko. Grodzenie w wielu miejscach “zawęziło” pas graniczny – ograniczając nie tylko miejsca wypasu ale także teren, po którym przeprowadzane będzie stado pomiędzy występującymi fragmentarycznie płatami muraw w miejscowościach: Staffelde,   Pargowo, Neu Rossow, Barnisław, Pomellen i Ladenthin.

W ramach poszukiwania rozwiązań problemu z pomocą przyszli dziś wieloletni pasterze współpracujący z firmą SCHAFAHT UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT). Dzięki ich radom udało się zmodyfikować dotychczasową trasę przemieszczania owiec w pasie granicznym oraz ustalić nowe miejsca dowozu wody dla zwierząt i ich bezpiecznych noclegowisk.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).Das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat weitere Schwierigkeiten bei der Durchführung der diesjährigen Schafbeweidung im Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” verursacht.

Die Projektpartner aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und dem Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V. betrieben einen intensiven Schriftverkehr bezüglich des Zauns entlang der Grenze, der die Migration der Wildschweine auf die deutsche Seite verhindern soll. Letztendlich konnte eine ausreichende Anzahl von Toren geplant und ausgeführt werden, die das freie Weiden der Schafe auf beiden Seiten der Grenze ermöglichte. Leider hat sich herausgestellt, dass nicht nur die Tore ausschlaggebend sind. Der Zaun hat an vielen Stellen den Grenzstreifen “verengt” – und damit nicht nur die Weideplätze begrenzt, sondern auch die Fläche, wo die Herde zwischen den einzelnen fragmentarischen Trockenrasenflächen an den Ortschaften: Staffelde, Pargowo, Neu Rossow, Barnisław, Pomellen und Ladenthin getrieben wird.

Im Rahmen der Suche nach Lösungen für das Problem kamen Schäfer mit langjähriger Erfahrung zu Hilfe, die mit der Firma SCHAFAHT UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) zusammenarbeiten. Dank ihren Ratschlägen war es möglich, die bisherige Route für das Treiben der Schafe im Grenzgebiet zu ändern und neue Wasserversorgungsstellen für die Tiere und sichere Rastplätze für sie zu schaffen.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik